Internetová encyklopedie dějin Brna

Poříčí 5/273, Fakulta architektury VUT

Fakulta architektury VUT


 • historický název

  Český učitelský ústav

 • ulice

  Poříčí 5/273


 • území

  Brno-Staré Brno


 • poznámka

  V letech 1948–1953 ji užívala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.


 • stavební vývoj

  Novostavba Českého učitelského ústavu se uskutečnila šest let po dokončení obdobné školy německé, tedy v roce 1878.
  Projekt byl svěřen profesoru brněnské vyšší státní reálky Josefu Laiznerovi, opět pod technickým dohledem stavebního rady Johanna von Waltera.
  Ničím neomezené staveniště s velkou zahradou na nábřeží Svratky dovolilo realizovat rozlehlou dvoupatrovou blokovou stavbu. Průčelí (2+5+5+5+2) architekt rytmizoval třemi rizality ukončenými tympanony, jimž takřka antikizující charakter dodávají vznosné akroterie. Horizontálně jsou pak jednotlivé zóny vstupní fasády vymezeny výraznými římsami. Jako bel-étage je zdůrazněno 2. patro.
  Nadčasový klasicizující duch stavby měl nepochybně (podobně jako u škol na dnešním Komenského náměstí) odrážet ideál humanitního vzdělání. V interiéru autor uplatnil obvyklé dispoziční schéma dvojtraktového typu s dominantní schodišťovou halou.
  Stavbu prováděl Josef Arnold, oltářní obraz sv. Aloise namaloval pro ústavní kapli brněnský malíř historických a náboženských témat Josef Zelený.


 • obrazy

  img16015.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Josef Arnold
  (stavitel) Libuše Kostelková
  autorka projektu nadstavby patra Josef Laizner
  autor projektu Josef Zelený
  autor oltářního obrazu sv. Aloise v ústavní kapli


 • objekty

  L. Janáček
  pamětní deska: Poříčí 5/01 L. Janáček
  reliéf: Poříčí 5/02 P. Švanda
  pamětní deska: Poříčí 5/03


 • události

  12. 11. 2008
  Slavnostní odhalení pamětní desky a reliéfu Leoše Janáčka 1. 9. 2004
  Vernisáž výstavy Otakar Diblík (designér) 26. 4. 1995
  Konference Pocta Bohuslavu Fuchsovi


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 30. 09. 2015

Poříčí 5 - Fakulta architektury VUT. Foto uloženo v Archivu VUT v Brně.