Nájemný dům V. Hrubého


  historický název

  Nájemný dům V. Hrubého


  ulice

  Údolní 5/222


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  Václav Hrubý (1813–?), jeden z prvních profesorů na brněnské polytechnice pro obory technické a experimentální fyziky, původně lékař, majitel realit


  stavební vývoj

  Stavebník V. Hrubý svěřil projekt zástavby exponovaného čela domovního bloku, pohledově uzavírajícího průhled z Eliščina (dnes Komenského) náměstí, začínajímu staviteli F. A. Dvořákovi (Hrubého dům je jeho první doloženou stavbou).
  Dvořák vytvořil dvě alternativy a podle jedné z nich (variace na komorní palácovou stavbu) ji v letech 1879–1881 také provedl. Respektoval přitom veškeré historické zákonitosti jak z hlediska číselného (2+1+2), proporčního (hlavní průčelí je koncipováno ve zlatém řezu), tak kompozičního (zónu soklu "zatěžuje" bosáž, dvoupodlažní bel-étage je rytmizována pilastrovým řádem se stylizovanými ionskými hlavicemi, nesoucími kladí s jemným dekorem a korunní římsou).
  Nejharmoničtější Dvořákovo dílo je insporováno nejen italskou pozdně renesanční architekturou 16. století, ale nepochybně i "duchem" nedalekého Hansenova Besedního domu a Pražákova paláce.
  O době vzniku a účelu stavby svědčí pouze skutečnost, že obě hlavní podlaží jsou si v architektonickém výrazu rovnocenná a dále motiv, který se pro Dvořákovy práce stal charakteristický - snaha o zvyšování zóny soklu.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Friedrich Julius Degner
  F. J. Degner se v domě narodil František Alois Dvořák
  stavitel


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012