Internetová encyklopedie dějin Brna

Marešova 8-14/266-263

Marešova 8-14/266-263


 • ulice

  Marešova 8-14/266-263


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Jan Bareš, majitel restaurace ve všeobecné nemocnici v Brně


 • stavební vývoj

  Skupina nájemných domů J. Bareše tvoří celé čelo bloku mezi nárožím Švábky (Údolní ulice), na němž stávala strojírenská továrna A. C. Gilaina, a opačným koncem Raduitovy (Marešovy) ulice, kde po regulaci původně úzké uličky začala vyrůstat ulice Augustinská (dnes Jaselská).
  Jednotné řešení protáhlé fronty pěti nájemných domů si Bareš objednal u arch. A. Prokopa. Ten koncipoval úkol důsledně symetricky - dvojice postranních objektů jsou řešeny téměř identicky v klidném, klasicizujícím neorenesančním duchu. Sjednocuje je pravidelná rytmizace a především shodné výšky oken a říms.
  Dominantou se stal dům č. 12, jehož průčelí (3+5+3) je dramatizováno jak vstupním portálem, tak bočními rizality a zejména atikovými štíty. To ještě umocňuje bohatá materiálová skladba - kromě štukového dekoru bylo značně originálně užito ve spodních částech arkýřů kovu. Plastická a navíc i sgrafitová výzdoba se uplatnila také v interiéru vstupní chodby. Architekt zde ovšem nezapřel svoji zálibu v severské architektuře, když v podstatě italizující neorenesanci korunoval štíty na atice. Tento eklektický přístup se stal jeho nejvýraznějším přínosem k období mísení stylů, pro něž se ve střední Evropě ustálil termín pozdní historismus.
  Soubor domů provedl v roce 1886 stavitel Franz Ruschka.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 21. 09. 2018