Měnínská brána


  ulice

  Měnínská 7/525


  území

  Brno-město


  majitelé

  Měnínská brána je od roku 1978 v majetku města Brna.
  (Posledním obyvatelem Měnínské brány byla rodina Navrátilova.)


  firmy a instituce

  Muzeum města Brna
  Špilberk 1
  662 24 Brno-střed


  zajímavosti

  K bráně vede pouze jedna ulice, což někteří historici považovali za důkaz vybočení z dispozice městského plánu. Podle domněnek k Měnínské bráně původně vedly dvě souběžné ulice, ale jedna z nich byla později zastavěna. Podle novějších výzkumů je existence dvou ulic vedoucích k Měnínské bráně pouze hypotetická.
  Měnínská brána jako jediná z brněnských bran unikla asanaci středověkého opevnění města Brna.


  poznámka

  Rok vzniku: Jako rok vzniku Měnínské brány je uváděn rok kolem 1500, ale někteří autoři architektonickou podobu brány datují později.

  Rok vzniku kolem 1500 uvádí:
  - Irena Dibelková v díle Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
  - Karel Kuča v díle Památky Brna
  - Ivan Mrázek v díle Kamenná tvář Brna.

  Oproti tomu Bohumil Samek v díle Umělecké památky Moravy a Slezska (1. díl) datuje architektonickou podobu nebo úpravu Měnínské brány do 2. poloviny 16. století nebo do 1. poloviny 17. století.


  vznik

  kolem roku 1500


  současný stav

  Dnešní architektonická podoba Měnínské brány pochází z doby kolem roku 1500. Brána byla součástí systému opevnění města Brna. Patřila k pěti branám, které sloužily ke vstupu do města (mimo Měnínskou bránu to byla brána Veselá, Brněnská, Židovská a Běhounská).
  V současné době se stavba nachází ve stavu po rekonstrukci v letech 1978–1982, která proběhla podle projektu Ing. arch. Kamila Fuchse.
  Kamenná neomítnutá část brány byla vybudována z velkých i menších kvádrů krinoidového vápence, veškerá ostění dveří i oken, nově osazených při rekonstrukci, jsou z křídového pískovce. Ze stejného materiálu je také úzký sokl lemující omítnuté zdi a stupně před vchodem do brány.
  Nyní (rok 2010) v Měnínské bráně sídlí expozice Muzea města Brna Muzeum hraček.


  stavební vývoj

  První zmínky o Měnínské bráně pocházejí z listiny z 12. června 1293, která ovšem neuvádí, kde byla brána vystavěna. Původně se brána hypoteticky nacházela na souběhu dnešních ulic Kobližné a Jánské, ale již roku 1348 je brána zmiňována o ulici jižněji.
  Dnešní podoba Měnínské brány na Orlí (tehdejší Měnínské) ulici pochází z roku kolem 1500. Brána patřila k pěti brněnským branám, kterými se vcházelo do města, ale samotná Měnínská brána přitom sloužila pouze k vnitřní potřebě obyvatel města a byla opatřena východem pro pěší - brankou (tzv. postulae).
  Měnínská brána byla původně čtyřpatrová, ale některé prameny ji uvádějí jako třípatrovou. Na věži se nacházely hodiny, doložené roku 1593. Jejich autorem byl hodinář z Přibic u Vranova. Roku 1692 byly hodiny zdokonaleny brněnským hodinářem Gottfriedem Pobingerem.
  Po skončení třicetileté války postupně upadal význam brány, protože před ní byl vystavěn při budování barokní pevnosti mohutný bastion. Roku 1839 byla brána snížena, zbavena veškeré výzdoby a přestavěna na obytný dům. V letech 1847–1849 přestala sloužit jako průchozí.
  V polovině 19. století bránu koupila brněnská obchodnice, která využila její sklepní prostory pro dozrávání olomouckých tvarůžků, s kterými obchodovala. Ze získaných financí poté nechala bránu, která se nacházela ve špatném stavu, opravit. Rodina této obchodnice žila v Měnínské bráně po několik generací. Roku 1945 byla brána těžce poničena při dělostřeleckých zásazích za 2. světové války.
  Poslední majitelka z rodiny Navrátilových bránu předala na konci 60. let 20. století městu Brnu. Následně na to byla brána opět prodána a znovu chátrala. Roku 1978 se brána opětovně stala majetkem města Brna a v letech 1978–1982 byla zrekonstruována podle projektu Ing. arch. Kamila Fuchse.
  V únoru 1982 přešla do správy Muzea města Brna, které ji začalo využívat jako výstavní prostoru. Měnínská brána byla pro veřejnost otevřena 5. května 1983 stálou expozicí Brno a zbraně staletí, která byla ovšem v roce 1990 zrušena. Muzeum města Brna ale využívalo Měnínskou bránu i nadále k pořádání krátkodobých výstav.
  Na počátku 21. století byla v prostorách brány umístěna expozice Brána času, která představovala archeologické nálezy z oblasti Brna. Expozice byla z technicko-provozních důvodů roku 2006 uzavřena. Nové otevření brány proběhlo v srpnu 2008 výstavou O brněnských kavárnách u kafíčka. V současnosti, od 5. října 2010, v Měnínské bráně sídlí expozice Muzea města Brna pod názvem Muzeum hraček s expozicí historických hraček ze sbírky Milady Kollárové.
  městská část

  významné osoby

  Kamil Fuchs
  autor projektu rekonstrukce budovy v letech 1978–1982


  objekty

  Brno poetické - L. Nováková
  pamětní tabulka: Orlí 26/09


  události

  12. 3. 2021
  Instalace panelu z projektu Brno poetické - Měnínská brána 1. 1. 2020
  Uzavření Muzea hraček v Měnínské bráně 5. 10. 2010
  Otevření Muzea hraček – Expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové 29. 3. 2001
  Výstava „Člověk proti nemocem“
  místo konání výstavy
  4. 11. 1997
  Výstava fotografií z Velikonočního ostrova „Když promluví kámen“
  místo konání výstavy

  další události (3)...


  související odkazy

  Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 12. 2018