Nájemný dům F. A. Dvořáka


  historický název

  Nájemný dům F. A. Dvořáka


  ulice

  Bartošova 5/1832


  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Výstavba v okolí nově vytvořeného náměstí 28. října představovala vedle okružní třídy a pozdější asanace starého města nejvýznamnější urbanistický podnik 2. pol. 19. století v Brně. Součástí tehdy nejluxusnější brněnské obytné čtvrti byl také blok nájemných domů z let 1885–1888, vymezený ulicí Bartošovou, náměstím 28. října a Hilleho ulicí, který navrhl, stavěl i vlastnil František Antonín Dvořák.
  Průčelí jednotlivých domů jsou koncipována jednotně. Trojdílnému řešení průčelních front, vymezených tady půlválcovými nárožími, vždy dominuje osová stavba, zdůrazněná nejen formou rizalitu, ale i atikovou nadstavbou. Ideový i funkční význam piana nobile podtrhují v tomto případě dlouhé řady karyatid v meziokenních plochách, které vhodně rytmizují protáhlou fasádu.


  prameny, literatura

  stavby

  Nájemný dům F. A. Dvořáka
  Hilleho 6/1843 Nájemný dům F. A. Dvořáka
  náměstí 28. října 6/1897


  městská část

  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 20. 01. 2012