Internetová encyklopedie dějin Brna

Obilní trh 5, 6, 7/311–313, Nájemné domy H. Olbertha

Nájemné domy H. Olbertha


 • historický název

  Nájemné domy H. Olbertha

 • ulice

  Obilní trh 5, 6, 7/311–313


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  1887 - Hubert Olberth, stavitel


 • poznámka

  Po roce 1935 bydlel v domě č. 7 Valtr (Walter) Loos, adoptivní syn arch. Adolfa Loose a dědic firmy Adolf Loos´Witwe, Bildhauer- und Steinmetzgeschäft, Kounicova ulice 22.


 • stavební vývoj

  Tři parcely ve východní frontě Obilního trhu získal stavitel Olberth už v roce 1877 a o 10 let později na nich postavil trojici nájemných domů, k nimž sám navrhl dispoziční řešení. K návrhu jejich průčelí přizval profesora německé průmyslovky W. Dwořaka, který fasády pojal jako často užívanou symetrickou trojdílnou kompozici dvou postranních objektů s centrální částí.
  Zatímco oba boční domy mají prostá průčelí, prostřední, provázaný s nimi stejně profilovanými římsami i okenními otvory, má naopak fasádu bohatě členitou a zdobenou (1+3+1). Osový rizalit, v jehož rámci nesou dvojice polosloupů soustavu kladí a říms, vrcholí vysokým, rovněž bohatě zdobeným štítem.
  Třetí patro domu č. 5 tvoří nástavba , provedená ve 20. l. 20. stol., v níž byl situován byt brněnského obchodníka Ludvíka Krause. (Za tuto informaci děkujeme dnešní majitelce domu č. 5, vnučce tehdejšího vlastníka.)


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Wilhelm Dwořak
  autor návrhu průčelí stavby


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 20. 02. 2015