Nájemné domy H. Olbertha


  historický název

  Nájemné domy H. Olbertha


  ulice

  Obilní trh 5, 6, 7/311–313


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  1887 - Hubert Olberth, stavitel


  poznámka

  Po roce 1935 bydlel v domě č. 7 Valtr (Walter) Loos, adoptivní syn arch. Adolfa Loose a dědic firmy Adolf Loos´Witwe, Bildhauer- und Steinmetzgeschäft, Kounicova ulice 22.


  stavební vývoj

  Tři parcely ve východní frontě Obilního trhu získal stavitel Olberth už v roce 1877 a o 10 let později na nich postavil trojici nájemných domů, k nimž sám navrhl dispoziční řešení. K návrhu jejich průčelí přizval profesora německé průmyslovky W. Dwořaka, který fasády pojal jako často užívanou symetrickou trojdílnou kompozici dvou postranních objektů s centrální částí.
  Zatímco oba boční domy mají prostá průčelí, prostřední, provázaný s nimi stejně profilovanými římsami i okenními otvory, má naopak fasádu bohatě členitou a zdobenou (1+3+1). Osový rizalit, v jehož rámci nesou dvojice polosloupů soustavu kladí a říms, vrcholí vysokým, rovněž bohatě zdobeným štítem.
  Třetí patro domu č. 5 tvoří nástavba , provedená ve 20. l. 20. stol., v níž byl situován byt brněnského obchodníka Ludvíka Krause. (Za tuto informaci děkujeme dnešní majitelce domu č. 5, vnučce tehdejšího vlastníka.)


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Wilhelm Dwořak
  autor návrhu průčelí stavby


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 20. 02. 2015