Internetová encyklopedie dějin Brna

Kudelova 8/1855, Střední průmyslová škola stavební

Střední průmyslová škola stavební


 • historický název

  Německá státní průmyslová škola

 • ulice

  Kudelova 8/1855


 • území

  Brno-Černá Pole


 • stavební vývoj

  Největší ze čtyř veřejných staveb v nové čtvrti kolem dnešního náměstí 28. října byla německá průmyslovka (1888–1891), která zaujala celou jižní, čelní frontu tohoto náměstí.
  První studii vytvořil školní inspektor a pedagog vídeňské techniky Wilhelm von Doderer, vypracováním další projekční fáze a detailního rozpočtu bylo pověřeno stavební oddělení ministerstva vnitra, definitivní podoba včetně detailů výzdoby je dílem dvojice pedagogů z brněnské průmyslovky Wilhelma DwořakaAloise Prastdorfera, stavbu provedl Anton Jelinek, štukovou výzdobu navrhl brněnský sochař Heinrich Leger.
  V letech 1901–1903 byla (opět podle Dwořakova projektu) po pravé straně k budově připojena přístavba jako postranní rizalit s vysokým ionským pilastrovým řádem.
  Objekt se do náměstí obrací dlouhým průčelím, koncipovaným ve stylu italizující neorenesance (3+13+3). Palácové je také řešení trojdílného vstupního portálu. Nad mohutnou bosovanou soklovou zónou je rytmizace klasického piana nobile docíleno tak, že je ostění každého druhého okna opatřeno ionskými sloupky a trojúhelníkovým frontonem. Směrem k prostranství, kudy v té době ještě protékala Ponávka, bylo nároží zaobleno.
  Průmyslová škola, založená roku 1873, sehrála díky kvalitnímu pedagogickému sboru významnou roli nejen v brněnské, ale i celé moravské architektuře poslední třetiny 19. a počátku 20. století.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Wilhelm Dwořak
  spoluautor výzdoby budovy Alois Prastorfer
  spoluautor výzdoby budovy


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 16. 08. 2019