Internetová encyklopedie dějin Brna

Lužná, Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství

Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství


 • historický název

  Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství

 • ulice

  Lužná


 • území

  Brno-Komárov


 • nej...

  Brno: komárovské proboštství bylo nejstarší klášterní stavbou v obvodu dnešního Brna

 • zajímavosti

  Kostel sv. Jiljí stojí v místech původního areálu starého benediktinského kláštera na Luhu (v letech 1195–1527 proboštství) zbudovaného spolu s kaplí sv. Benedikta, poté nazvanou kaplí sv. Jiljí, jež byla upravena na kostel sv. Jiljí na poč. 12. století třebíčskými benediktiny.
  V roce 1238 se zde konalo zasnoubení Vladislava (syna českého krále Václava I.) s Gertrudou (dcerou Fridricha Babenbergského). V 2. polovině 14. století bylo proboštství přestavěno, v letech 1468–1478 za českouherských válek bylo však značně poškozeno.
  Po zániku třebíčského kláštera kolem roku 1500 začalo chátrat a poslední probošt Štěpán Etwan v roce 1527 převedl celý areál pod správu svatopetrské kapituly v Brně, kde on sám strávil poté zbytek svého života.
  Kostel byl poté ještě v 17. století válečnými událostmi značně poškozen, poté po (jenom provizorní) opravě byl v roce 1888 přestavěn v pseudogotickém stylu prakticky do dnešní podoby. Zachoval si však i stavební prvky z původní románské stavby kaple na jižní straně.

  Oltář je pseudogotický se sochami sv. Jiljí, sv. Petra, sv. Pavla a P. Marie. Obraz sv. Josefa namaloval Josef Zelený (1824–1886) a volně zavěšený obraz zv. také Apotheóza sv. Jiljí (z roku 1826) byl určen původně pro hlavní oltář. Obraz P. Marie Mariazellské věnoval kostelu Dominicus Schlecht, mercator (kupec), s manželkou.
  Pod věží je plastika Ukřižovaného Krista z 2. poloviny 18. století. Kamenná křtitelnice je datována rokem 1574 a je opatřena značkou kameníka (Stevan Hos). Na novogotickém hlavním oltáři je pozdněgotická dřevořezba Panny Marie (kolem roku 1500), na bočním dřevěném oltáříku replika gotické Piety. Kazatelna je datovaná rokem 1577, má kamenickou značku s písmeny IF (Iacob Fuchs) a byla renovována v roce 1737. Varhany postavil v roce 1909 K. Neusser z Nového Jičína. Mají 12 rejstříků a 2 manuály.
  Na věži visí zvon s legendou a reliéfy sv. Benedikta a sv. Jiljí, které přelil v roce 1768 brněnský zvonař Libor Martinů.


 • obrazy

  img11793.jpg img11792.jpg img11791.jpg img11790.jpg img11789.jpg img11788.jpg img11787.jpg img13467.jpg img11786.jpg img11785.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-jih


 • významné osoby

  Vladimír Matoušek
  v roce 2004 provedl řezbářskou výzdobu nového interiéru Pavel Jan Křtitel Souček
  v letech 1902–1903 zde působil jako kaplan Josef Zelený
  autor obrazu sv. Josefa


 • objekty

  Kostel sv. Jiljí
  pamětní deska: Lužná 0/01 Varhany kostela sv. Jiljí
  varhany: Lužná 0/02


 • události

  5. 9. 2004
  Oslavy 900 let kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • archeologické výzkumy

  2002 Kostel sv. Jiljí
  1999 Kostel sv. Jiljí - kanalizace
  1966, 1969-1976 Kostel sv. Jiljí


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 06. 06. 2014

Kostel sv. Jiljí v Komárově, únor 2011. Foto Silvie Doleželová, archiv www.encyklopedie.brna.cz.