Internetová encyklopedie dějin Brna

Soběslavova, Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže


 • historický název

  Kaple sv. Kříže

 • ulice

  Soběslavova


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1785

 • území

  Brno-Soběšice (Ostrá horka)

 • majitelé

  jezuitská kolej v Brně,
  C.k.studijní fond-komorní statek Řečkovice (od roku 1774)


 • zajímavosti

  Na přání soběšických poddaných brněnské jezuitské koleje povolila v roce 1716 olomoucká konzistoř stavbu kaple sv. Kříže na Ostré horce při cestě poutníků na Vranov. Stavba probíhala podle plánu a nákresu rektora jezuitské koleje Jana Millera v letech 1716–1718 pod dohledem brněnského stavitele Mořice Grimma.
  Vysvěcena byla 3. 5. 1718 rektorem koleje Janem Millerem.
  Na hlavním oltáři sv. Kříže a sv. Františka Xaverského byl velký dřevěný kříž (dnes v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích). Na severním bočním oltáři sv. Ignáce byla socha Krista nesoucího kříž, na jižním bočním oltáři sv. Františka de Borgia pak Kristus ležící, po stranách visely obrazy malíře Jindřicha Hoffa z Dudersdorfu a na samostatných podstavcích stály sochy sv. Františka Xaverského a sv. Karla Boromejského. Kaple byla v letech 1730–1731 a 1758 obnovována, v roce 1759 se její střed stal prvním Liesganigovým trigonometrickým bodem.
  V roce 1773 po odchodu jezuitů z Brna byla kaple opuštěna, vykradena a pozvolna zničena. Její majetek připadl c.k. studijnímu fondu.
  Dne 23. 11. 1784 byla kaple odsvěcena a uzavřena. Zbořena v roce 1785. Starý zvon přenesen původně do zvonice v Soběšicích, odtud byl 19. 3. 1917 odvezen neznámo kam pro válečné účely.
  Základy této bývalé jezuitské kaple na Ostré horce se na vrcholech kopce marně pokoušeli hledat již v letech 1920–1922 dr. Josef Skutil a Alois Havlíček. Dr. Ladislav Bartoš však studiem archivních pramenů brněnských jezuitů později zjistil, že kaple stála uprostřed mezi dvěma vrcholovými terénními kupami. Pod jeho vedením byly pak celé základy kaple v podobě kříže uvnitř pravidelného osmiúhelníku soběšickými občany v srpnu 1958 v hloubce 0,6–1,5 m odkryty a Ing. Aloisem Šimkem zaměřeny. (Odkryvných prací se dobrovolně zúčastnili Jaroslav Alexa, Milan Beránek, Miloš Cvilinek, František Hrnčíř, Silvestr Kotol, Josef Kubásek, Arnošt Kučerovský, František Muselík a František Černý.) Protože kupole bývalé kaple sehrála důležitou roli při stanovení poledníkového stupně v tereziánském Rakousku, zajistila Geodetická služba ČSSR její střed žulovým pylonem.


 • poznámka

  Kaple se nacházela na Ostré horce.


 • stavební vývoj

  Když rektor brněnské jezuitské koleje rozhodl postavit jako výraz díkůvzdání za odvrácení moru, který na Brněnsku řádil v letech 1714–1715, votivní kapli, byla jako vhodné místo vybrána vyvýšenina Ostrá horka poblíž Soběšic. V dubnu 1716 se začal srovnávat terén a 8. června byl položen základní kámen stavby, který byl 25. července vysvěcen.
  Vlastní stavbu, která započala 5. srpna 1716, prováděl podle návrhu rektora koleje Jana Millera stavitelský mistr Mořic Grimm. Rok trvaly práce zednické, další necelý rok práce tesařské, zámečnické, instalace zvonu z dílny brněnského zvonaře Jana Zikmunda Kerckera a další vybavení interiéru kaple.
  Základy kaple byly navrženy ve tvaru kříže připomínající kříž maltézský, vnitřní půdorys tvořil osmiúhelník, střecha kaple byla kryta šindelem. Ve třech lichoběžníkových apsidách kaple byly oltáře, čtvrtá apsida tvořila vstup. Nad hlavním oltářem sv. Kříže a Františka Xaverského byl umístěn vysoký dřevěný kříž (který se nyní nachází nad bočním oltářem kostela v Řečkovicích), na jednom bočním oltáři byla socha Krista nesoucího kříž, na druhém socha v hrobě ležícího Krista a socha sv. Františka de Borgia. Po stranách oltářů byly zavěšeny obrazy malíře Jindřicha Hoffa z Dudersdorfu, na zvláštních podstavcích stály sochy sv. Karla Boromejského a Františka Xaverského.
  Stavba vznikla v letech 7116–1718.
  Kapli vysvětil rektor jezuitské koleje Jan Miller 3. května 1718. Koncem října 1718 byly zahájeny ještě práce na stavbě obvodní zídky kolem kaple a na vybudování 14 kapliček křížové cesty, které do ní byly vestavěny. V roce 1720 byly do kaple dokoupeny malé varhany (pozitiv).

  Kaple byla rozhodnutím olomoucké konzistoře podřízena pravomoci řečkovického faráře. Ten v určené svátky v kapli sloužil mše a vodíval z Řečkovic za doprovodu seminární hudby procesí. V letech 1730–1731 a znovu v roce 1758 byla kaple zvenčí i vevnitř opravena.
  Po rozpuštění brněnské jezuitské koleje v říjnu 1773 se stala kaple na Ostré horce filiálkou svého mateřského kostela sv. Vavřince v Řečkovicích a tamní farář v ní i nadále sloužíval dvakrát ročně mši.
  Když byla v únoru 1784 kaple vyloupena, rozhodl brněnský biskup, aby nehlídaná a od svého mateřského kostela dosti vzdálená kaple byla odsvěcena a prodána. Stalo se tak 23. listopadu 1784 a 18. července 1785 byl objekt prodán v dražbě za 320 zlatých mlynáři Josefu Střelovi z Brna, který kapli nechal zbořit.
  (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • obrazy

  img11717.jpg img11718.jpg img11719.jpg img11720.jpg img11721.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Kostel sv. Vavřince
  Palackého náměstí
  velký kříž s korpusem je umístěn na bočním oltáři kostela sv. Vavřince


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Ladislav Bartoš
  Ladislav Bartoš zjistil původní umístění Kaple sv. Kříže Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel Josef Skutil
  archeolog, pod jehož vedením byly základy kaple v roce 1958 odkryty Alois Šimek
  podílel se na odhalení základů Kaple sv. Kříže


 • objekty

  První trigonometrický bod na našem území
  pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka


 • události

  1. 6. 2008
  Zahájení provozu rozhledny na kopci Ostrá horka u Soběšic 23. 12. 1785
  Zboření kaple sv. Kříže na Ostré horce v Brně-Soběšicích 3. 5. 1718
  Vysvěcení kaple sv. Kříže na Ostré horce v Brně-Soběšicích


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 05. 06. 2020

Výřez Kaple sv. kříže z obrazu J. Rottera z roku 1742. Obraz byl v době pořízení fotokopie (80. léta 20. století) v držení římskokatolického farního úřadu u P. Marie na Starém Brně. Snímek pro naši encyklopedii poskytl pan Ladislav...