Bývalá administrativní budova firmy ALPA


  ulice

  území

  Brno-Královo Pole


  majitelé

  - ALPA, továrna lučebních a kosmetických přípravků, Josef Veselý, Brno-Královo Pole
  - Lachema Brno, n. p.
  - Metra Blansko, n. p.
  - ZPA Brno, s.r.o.
  - Fuertes Development s.r.o., Kuřim


  zajímavosti

  Firmu Alpa založil v roce 1913 Josef Veselý v Králově Poli v rohovém domě čp. 1181 (nároží dnešních ulic Riegrova 17 a Bulharská 56). V roce 1918 přibral z finančních důvodů za společníka Jana Chládka. Majitelé výrobu brzy přestěhovali do prostor na Ugartově 28 (dnes Palackého 160) a postupně skupovali pro rozšiřující se výrobu i sousední parcely.
  Firma prosperovala především díky oblíbené francovce. V roce 1928 Chládek spolupráci ukončil, začátkem 30. let začal podnikat ve stejném oboru a snažil se prosadit na trhu s konkurenční "Lví francovkou".
  Veselého firma Alpa se však postupně vypracovala v největšího výrobce francovky v Evropě a koncem 30. let 20. století měla téměř 200 zaměstnanců. V té době si Josef Veselý nechal postavit v sousedství dosavadního objektu moderní reprezentativní administrativní budovu (Ugartova 26, dnes Palackého 158).
  Po roce 1948 byla firma znárodněna, v 50. letech se z ní stal n. p. Lachema a výroba francovky byla přesunuta do Velkého Meziříčí.
  V roce 1963 byl v areálu zřízen závod Metry Blansko a při dalších reorganizacích podnik ZPA, který (transformován na s.r.o.) sídlí v areálu dosud (rok 2013). Většina objektů však není využívána a chátrá.


  poznámka

  Funkcionalistická administrativní budova firmy Alpa byla postavena uprostřed zástavby přízemních domků s předzahrádkou podle projektu architekta Bohuslava Fuchse z roku 1936. Stavba byla dokončena v roce 1938, nebyla však postavena kompletní. Původní projekt předpokládal ještě dostavbu druhého, k centrální části z opačné strany přiléhajícího křídla objektu. K tomu už vzhledem k nepříznivé hospodářské i politické situaci na konci 30. let 20. století nedošlo.
  Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.


  vznik

  1936–1938


  stavební vývoj

  Uliční průčelí budovy tvoří velkorysá prosklená, rytmicky členěná plocha, odhalující schodiště nad vstupem a vjezdem. Na ni navazuje fasáda z šedožlutého keramického obkladu. Nad prosklenou plochou schodiště haly, která měla sloužit k reklamě firemních produktů, bylo na keramickém obkladu umístěno logo firmy Alpa, pro jejíž účely byla budova původně vystavěna.
  V přízemí a v prvním patře byla umístěna administrativa podniku, ve druhém patře kanceláře ředitele a byt, který poskytoval možnost pro rozšíření kanceláří. Stavba byla provedena z cihel se železobetonovým schodištěm a stropy. Střední nosná stěna byla opatřena vestavěnými žaluziovými skříněmi.
  Budova je pro veřejnost nepřístupná.  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  autor návrhu stavby Jan Chládek
  společník Josefa Veselého ve firmě ALPA v letech 1918–1928 Marie Veselá
  spolumajitelka, později majitelka firmy před znárodněním Josef Veselý
  zakladatel a majitel firmy Alpa Karel Veselý
  společník ve firmě Alpa
  další významné osoby (1)...


  Jis


Aktualizováno: 10. 02. 2020