Internetová encyklopedie dějin Brna

Kmochova, Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava


 • historický název

  Kostel sv. Václava

 • ulice

  Kmochova


 • území

  Brno-Obřany


 • zajímavosti

  Kostel sv. Václava stojí v místech starého kostelíku asi z počátku 14. století. V letech 1643 a 1645 byl značně poškozen, v roce 1713 přestavěn a v roce 1780 po požáru zcela obnoven.
  Hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Franze Wernera z roku 1805 a sochami sv. Petra a sv. Pavla je z dílny Ondřeje Schweigla. V interiéru kostela jsou volně instalovány raně barokní sochy sv. Václava a Madony, boční oltář sv. Jana Nepomuckého s plastikami sv. Lukáše a sv. Marka pochází z počátku 19. století.
  Kaple sv. Barbory byla doplněna po roce 1780 tabernáklem a sochou světice z počátku 18. století.
  Interiér kostela doplňuje kazatelna a křtitelnice s výjevem Kristova křtu nad baldachýnovým útvarem z počátku 19. století. Zvon na věži je z roku 1716, má vlys s nápisem Anna a pochází původního z kláštera dominikánek U sv. Anny na Starém Brně. Zvon v depozitáři byl ulit v roce 1814 původně na náklady brněnské předměstské obce Velké Nové.
  Kolem kostela býval hřbitov, dnes zůstala jen jeho hřbitovní zeď, v níž je zasazena brána ze vstupního schodiště.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • významné osoby

  Jan Podveský
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1974–1975 Pavel Princ
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1980–2005 Andreas (Ondřej) Schweigl
  autor soch sv. Petra a sv. Pavla


 • události

  14. 7. 2017
  Instalace panelu z projektu Brno poetické u kostela sv. Václava v Obřanech 1. 1. 2005
  Založení římskokatolické farnosti na brněnském sídlišti Lesná


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 04. 08. 2012