Kaple sv. Bartoloměje


  historický název

  Kaple sv. Bartoloměje


  ulice

  území

  Brno-Holásky


  zajímavosti

  Kaple stojí v zahradě místní školy, je dílem stavitele Václava Lefnera a je malou stavbou s čtverhrannou věžičkou.
  Její stavba zahájená 13. 8. 1912 byla poté dokončena a vysvěcena 24. 8. 1913 ke cti sv. Bartoloměje. Má jednoduchou výzdobu s obrazy Panny Marie, sv. Terezie a sv. Bartoloměje a konaly se v ní májové pobožnosti a mše o hodech na svátek sv. Bartoloměje. Poslední v roce 1971. Zvon, který byl do ní přenesen v roce 1913 ze starší kaple ze 70. let 19. století, jež se původně nacházela na návsi a musela v roce 1912 ustoupit nové silnici, byl za I. světové války zrekvírován pro válečné účely. Kaple získala další zvon v roce 1921 (fa R. Manoušek z Brna-Husovic), ale i ten byl zrekvírován 7. 4. 1942. Nový zvon do kaple byl ulit poté v roce 1946 firmou R. Manoušek z České u Brna a zavěšen do věže kapličky.


  městská část

  objekty

  Zvon v kapli sv. Bartoloměje
  zvon: Požární 0/02


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 20. 04. 2011