Cihelna ve Slatině


  historický název

  Cihelna  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  30. léta 20. století


  území

  Brno-Slatina


  majitelé

  líšeňská vrchnost,
  majetek obce Slatiny (od pol. 19. století) - pronajímáno soukromým provozovatelům


  firmy a instituce

  v místech administrativní budovy Stavebního a bytového družstav MÍR


  zajímavosti

  Z cihel (pálených i nepálených) vyrobených v této cihelně byla postavena většina slatinských domů až do 1. světové války. Kapacita produkce však nebyla velká a ani kvalita cihel neměla potřebnou jakost. Když se totiž v roce 1903 měla stavět nová dvoupodlažní budova školy, obecní výbor zakoupil potřebné množství cihel v Modřicích.


  poznámka

  Původně slatinská cihelna stála v místech pod křižovatkou císařské (státní) silnice a silnice ze Slatiny do Líšně, přibližně tam, kde dnes (rok 2011) sídlí administrativní budova Stavebního a bytového družstva MÍR, na konci Bedřichovické ulice.
  Cihelna svoji surovinu na výrobu cihel dovážela z oblasti ulice Hliník a zaměstnávala tak slatinské dělníky.

  Provoz cihelny a výroba pokračovala koncem 20. let 20. století, ale na začátku 30. let 20. století definitivně skončila. Zařízení bylo rozebráno a objekt postupně chátral.


  stavební vývoj

  Požár v roce 1914.

  Po zániku provozu v 30. letech ve 20. století objekt chátral, a během 2. světové války se zde (podle ústního podání) skrýval rakouský malíř Schatze, který pomaloval vnitřní zdi opuštěné cihelny mnoha různými figurálními - biblickými výjevy. Mezi slatinskými obyvateli se v tomto období tomuto místu říkalo "slatinské Pompeje".
  Po 2. světové válce byly zbytky cihelny zcela odstraněny. Na jejím místě byly zřízeny tenisové kurty, ty později vystřídala výstavba garáží obyvatel Slatiny a nakonec objekt Stavebního družstva.


  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Druhá knížka o Slatině"Aktualizováno: 19. 05. 2011