Gomperzův dům


  historický název

  Gomperzův dům


  ulice

  Starobrněnská 2/4 (čp. 335)


  území

  Brno-město


  majitelé

  17. 1. 1918 - město Brno

  INTERCOM, a.s., Luisa Vodníková, TARABULUS s.r.o.


  firmy a instituce

  prodejna konfekce A&C (od března 1999)


  zajímavosti

  V letech 1815 až 1823 zde bydlel Med. Dr. Anton Kroczak, fyzik nemocnice Alžbětinek v Brně, později krajský fyzik Brněnského kraje.
  Od roku 1827 zde bydlel Med. Dr. Paul Schumpich (psáno též Schumpick), později fyzik nemocnice Milosrdných bratří v Brně.


  poznámka

  nemovitá kulturní památka


  stavební vývoj

  Nadzemní podlaží domu byla zbourána v rámci tzv. „Rekonstrukce s dostavbou“, která se uskutečnila v letech 1997–1999. Archeologický výzkum, probíhající zároveň se stavebními pracemi, odhalil relikt sklepa dřevohliněného domu z poloviny 13. století při uliční čáře.
  Stavba zanikla někdy kolem roku 1300 požárem.
  Původně vrcholně středověký dům prošel množstvím přestaveb. Ze starších stavebních fází nutno jmenovat do středověku rámcově zařazené kamenné sklepy pod uličním traktem, dále pak pozdně středověký cihelný sklep pod západním dvorním křídlem.

  Dům byl zcela přestavěn v baroku a naposledy v druhé polovině 19. století.
  Z původního středověkého domu byly ponechány pouze některé sklepy. Kamenné jádro ze závěru 13. století je prezentováno v podlaze obchodního domu C & A. Na dům bylo zpracováno několik SHP, stavba byla prezentována v odborném tisku.


  prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize

  "Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně"


  městská část

  významné osoby

  Julius Gomperz
  rodný dům Bedřich Hoppe
  bydliště Viktor Hoppe
  rodný dům Vladimír Hoppe
  rodný dům Paul Schumpik
  bydliště (doloženo v letech 1826–1843)


  související odkazy

  Fl, Los, Alka, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2017