Internetová encyklopedie dějin Brna

Úzká, skladiště

skladiště


 • historický název

  skladiště Severní dráhy císaře Ferdinanda, tzv. Malá Amerika

 • ulice

  Úzká


 • území

  Brno-Trnitá


 • stavební vývoj

  Projekt skladiště, jedné z nejzajímavější průmyslových staveb své doby, která vytváří pomyslnou podnož panoramatu části historického jádra Brna s dominantou Petrova, je dílem dvojice technických úředníků Severní dráhy císaře Ferdinanda Wilhelma Asta a Hartwiga Fischela z let 1894–1897. Architektonické řešení skladiště je pravděpodobně dílem Hartwigovým.
  Na krajní administrativní objekt, přístupný z Úzké ulice, navazuje dlouhé těleso vlastní stavby, rozčleněné do krátkých úseků o jedné ose termálních oken a větších celků s pěticemi okenních os vymezených štíty. Koncová zbývající osa jakoby předpokládala, že stavba může být dále prodlužována.
  Pro průmyslové objekty a zčásti i pro styl pozdního historismu je typická kombinace neomítané cihly se štukovými dekorativními prvky, která se uplatňuje také u objektu brněnského skladiště. Ve své době bylo vysoce oceňováno rovněž jeho dispoziční řešení a zejména pilovité uspořádání nákladních ramp, která navrhl F. W. Ast.
  Název "Malá Amerika" je zřejmě odvozen z funkce skladiště jako překladového prostoru zboží ze zámoří.
  Širší součástí areálu je těleso rozšířeného viaduktu a ocelový železniční most nad Úzkou ulicí.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012