Sídliště V uličkách


  ulice

  území

  Brno-Slatina


  nej...

  Slatina: první slatinské sídliště jednoduchých rodinných domků


  poznámka

  Jedná se o první slatinské sídliště jednoduchých rodinných domků, vystavěných ve dvouletce v letech 1947-1948. Již od počátku byly domy obklopeny rozlehlými zahrádkami.
  Vybudováno pro pracovníky několika brněnských strojírenských továren (Roučka, Zetor, První brněnská).


  vznik

  1947-1948


  stavební vývoj

  Na jihovýchodní periferii města Brna leží kompaktní sídlištní celek Slatina. Návrh na vybudování sídliště vznikl v roce 1974 a ve stejném roce započala i asanace původní zástavby. Kvůli panelové výstavbě byla zbourána velká část původního vesnického jádra, prakticky všechny domy severozápadně od ulic Tuřanka, Matlachova a Krejčího. Projekt sídliště zahrnoval předpokládanou kapacitu 1 500 nových bytů.
  Při výstavbě žádného dalšího brněnského sídliště nebyla původní zástavba dotčena tolik, jako právě ve Slatině, stejně tak nikde jinde panelové domy nesousedí s původní zástavbou v takovém rozsahu jako právě zde. Na začátku osmdesátých let byly protesty slatinských starousedlíků v důsledku rozsáhlé asanace natolik silné, že musel být původní koncept sídliště přepracován. Z asanace bylo vyňato Přemyslovo náměstí a část ulice Krejčího.

  Sídliště můžeme rozdělit do dvou částí. Větší část se nachází v prostoru, který ohraničují ulice Zlínská, Mikulčická, Hviezdoslavova a Slavkovská.
  Přirozené centrum sídliště zde tvoří Jihomoravské náměstí s nákupním a zdravotním střediskem, školou, kinem a knihovnou. Náměstí je obklopeno souborem typově stejných čtyř a šestipodlažních podélných panelových domů, mezi kterými je vždy mezera, řádově do 10 metrů.
  Z urbanistického hlediska je řešení uliční sítě ve Slatině poměrně kladně hodnoceno. Některé ulice jsou značně protáhlé, objevuje se až 18 vchodů, nicméně ani tak bloky panelových domů nepůsobí jako neprostupná hradba, neboť proluky mezi jednotlivými domy sídliště psychologicky rozdrobují. Druhá a menší část sídliště se nachází podél ulice Langrova ve východní části Slatiny. Zde se vyskytuje skupina samostatně stojících třípodlažních domů.

  V roce 2001 sídliště Slatina vykázalo 4 368 obyvatel v 1 576 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"

  Ostatní literatura

  "Druhá knížka o Slatině"


  městská část

  související odkazy

  MŠ, MJ


Aktualizováno: 01. 09. 2012