Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


  historický název

  Spolkový dům Červeného kříže


  ulice

  území

  Brno-Černá Pole


  poznámka

  Od 25. 9. 2014 má Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje v Brně nové umístění, a to v areálu na Těžební ulici v Brně-Černovicích (viz Událost Slavnostní otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje).


  stavební vývoj

  O stavbě Spolkového domu červeného kříže v Brně bylo rozhodnuto v roce 1882, pozemek spolku darovalo město. Kromě kanceláří, skladů a dalších prostor pro spolkovou činnost tady měla být v případě války otevřena i rezervní nemocnice. Stavitel Eduard Exner touto novostavbou, budovanou v letech 1884–1886 podle návrhu Aloise Prastorfera, zahájil výstavbu celé nové čtvrti kolem Hutterova rybníka (dnes náměstí 28. října).
  Základní kompoziční řešení, inspirované severskou pozdně renesanční architekturou, projektant navrhl jako kontrast horizontálně orientovaných bočních křídel a vertikály převýšeného osového rizalitu s pilastrovým řádem, s propracovanou korunní římsou a především s vysokou mansardovou střechou francouzského typu.
  Prastorfer zde užil také dalších motivů, charakteristických pro některá jeho díla, zejména převýšených trojdílných oken, sdružených ve trojicích (3+3+3+1+3+1+3+3+3).


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Eduard Exner
  stavitel domu Alois Prastorfer
  autor projektu budovy


  události

  30. 1. 2013
  Slavnostní otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby v Brně-Bohunicích
  původní sídlo
  1. 6. 1919
  Založení českého sboru dobrovolných hasičů Brno-město
  zde od března 1922 tento sbor získal azyl


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 16. 08. 2015