Internetová encyklopedie dějin Brna

Starobrněnská 8/337

Starobrněnská 8/337


 • ulice

  Starobrněnská 8/337


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  1496–1508 (1515) - Matyáš Čert, obchodník se železem

  1515–1524(?) - Mořic Gerolt

  1524–1537 - Jan Hulan

  1539–1560 - František Parchanter

  1583–? - Pavel Bauer

  ?–1598 - Kryštof Langesteger, tesař

  1598–1615 - Ladislav ze Šlejnic

  1615–1620? - Ondřej Seydl z Pramsova a jeho potomci

  ?–1654 - hrabě Antonio Miniati, vdova

  1654–1666 - Fuilip Koch von Tüllen a jeho potomci

  1666–? - Kristián Zimmermann, liechtenstejnský rada a kancléř
  dům v dezolátním stavu

  1692–? - Bedřich Ehrenreich Schipka von Schiehoffen (přestavba domu)

  1744–1770 - hrabě Amando Sereny a jeho potomci

  1770 - prodán v dražbě

  1772–1833 - hrabě Karel Vilém Haugvitz a syn

  1846–1867 - Antonín Müller

  1902–1920 - Josef a Jana Subakovi

  1920 - Oskar a Emil Subakovi
  Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren

  INTERCOM, a.s., Luisa Vodníková, TARABULUS s.r.o.

 • firmy a instituce

  CREDIT SUISSE


 • poznámka

  nemovitá kulturní památka


 • stavební vývoj

  Záchranný archeologický výzkum odkryl pozůstatky výrobního okrsku datovaného do poloviny 12. století. Ve dvoře byly dokumentovány relikty dvou sklepů dřevohliněných domů, které shořely někdy před rokem 1300. Podařilo se zachytit zděný sklep a části nadzemního zdiva ze závěru 13. století.
  Dům snad měl středověké sklepy upravované v renesanci a baroku, rekonstruovaná stavba byla barokní s mladšími úpravami. Z domu zůstalo zachováno přízemí a první patro, část sklepů, vše řádně rekonstruováno a staticky zabezpečeno. Druhý suterén byl zapískován, sklep zděného jádra je dnes pod podlahou novostavby Obchodního domu C&A.


 • obrazy

  img2794.jpg img2795.jpg img2796.jpg img16019.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně"


 • městská část

  Brno-střed


 • objekty

  Kachlová kamna
  archeologický nález: Starobrněnská 8/01


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Los, Alka, Jord


Aktualizováno: 25. 08. 2012

Starobrněnská 8 (dům vpravo), květen 2005. Foto Jis.