Cihelna v Líšni


  historický název

  U kůlny  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1900


  území

  Brno-Líšeň


  firmy a instituce

  cihelna (do 1900),
  obecní jatka (1903 až do 2. světové války)


  nej...

  Líšeň: nejstarší líšeňská cihelna


  zajímavosti

  Jednalo se o obecní cihelnu, která byla umístěna po pravé straně cesty do Mariánského údolí pod Zlámankami. V těchto místech dříve stávaly kůlny, které vyhořely.


  poznámka

  Cihelna pracovala již v 2. polovině 19. století. Hlína byla získávána ze svahu nad ní, ve kterém byl na jednom místě velký močál, že se k němu nesměl přibližovat pasoucí se dobytek. Právě po povodních na jaře v roce 1900 náhle sjela západní část pastviska po slínovém podkladu a zavalila kůlny cihelny 4,35 m masou hlíny, takže ze sloupů kůlny zbyly jen pahýly u země. Proto se toto místo začalo nazývat U kůlny.
  Cihelna po této události nebyla již obnovena.

  V letech 1903–1904 byla v tomto prostoru postavena obecní jatka, která fungovala až do 2. světové války.


  vznik

  19. století
Aktualizováno: 04. 06. 2011