Internetová encyklopedie dějin Brna

Veveří 29/471, Nájemný dům J. Zoufala

Nájemný dům J. Zoufala


 • historický název

  Nájemný dům J. Zoufala

 • ulice

  Veveří 29/471


 • území

  Brno-Veveří


 • stavební vývoj

  Dvoupatrový nájemný dům z roku 1884, cenný příklad pozdního historismu v Brně, je zároveň nejvýznamnějším dílem svého autora Germano Wanderleye.
  Palácové průčelí (1+5+1) vyrůstá z mohutného soklu, nad nímž jsou vztyčeny postranní rizality, podpírající masivní korunní římsu. Nedochovala se bohužel atiková nadstavba.
  Z plochy neomítaného cihlového zdiva průčelí, které představuje variaci na severskou pozdní renesanci, na manýrismus rudolfinské doby i na rokokovou hravost, vystupuje vysoký reliéf štukového dekoru.
  Wanderley navrhl pro svého dlouholetého spolupracovníka, stavitele Johanna Zoufala i sousední domy č. 23, 25 a 27 a také o něco vzdálenější dům č. 33.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 10. 02. 2019