Dům penzijní pokladny spolku průmyslových úředníků v Brně


  historický název

  Dům penzijní pokladny spolku průmyslových úředníků v Brně


  ulice

  Kobližná 23/546


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Domu se říkávalo "Bienenhaus" (Včelín) podle sošky na vrcholu nárožní kupole v podobě včely s roztaženými křídly jako symbolu spořivosti.


  stavební vývoj

  Na novostavbu budovy, která měla nahradit část úzkého bloku na rohu ulic Kobližné a Na hradbách (dnes Rooseveltovy), zbořeného v roce 1895, byla vypsána soutěž. V ní zvítězil vídeňský architekt Ludwig Baumann, který navrhl dva identické domy, z nichž nárožní byl později podle tvaru kopule nazýván Včelín. Na tradičním klasicizujícím palácovém rozvrhu s neobarokní siluetou uplatnil architekt dekor, kde se už neobjevují jen římsy, lezény apod., ale výzdoba nového typu, která čerpá také z rostlinných prvků.
  Přízemí bylo mezi válkami purtisticky upraveno a opatřeno pásovými okny.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Robert Kupetz
  obyvatel domu (doloženo v roce 1890)


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 26. 08. 2021