Nájemný dům s obchody J. Krinningerové


  historický název

  Nájemný dům s obchody J. Krinningerové


  domovní znamení

  U zlaté kosy (U zlatého kříže)


  ulice

  Masarykova 11/436


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Rozlehlý, velkoměstsky dimenzovaný dům postavil pro Josefinu Krinningerovou stavitel Gottlob Alber podle vlastního projektu v roce 1898, v roce, kdy oblíbená Krinningerova cukrárna slavila 50. výročí od svého založení. Přestože se stavitel musel potýkat se značnými technickými problémy (např. základy sahají až do hloubky 14 m), dům byl hotov za necelých devět měsíců.
  Přízemí, prolomené širokými výkladními skříněmi, spojil Alber s mezaninem, nad střední úsek průčelí, oddělený kordonovu římsou, vztyčil ještě čtvrté patro. Piano nobile ohraničil postranními rizality (1+6+1), které zdůraznil ještě korintskými polosloupy. Ty mezi sebou svírají balkony s dynamicky tvarovanou poprsní a kovaným zábradlím.
  Ztvárnění figurálních motivů na fasádě, motiv mušle i bohatě tepané balkonové zábradlí jsou odvozeny z rokokového tvarosloví.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Friedrich Gottlob Karl Alber
  stavitel i autor projektu domu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 09. 2018