Internetová encyklopedie dějin Brna

náměstí Svobody 17/86, Schwanzův palác

Schwanzův palác


 • historický název

  Dům pánů z Lipé

 • ulice

  náměstí Svobody 17/86

 • charakteristika

  Obchodní dům s pasáží, jež propojuje náměstí Svobody s Dominikánským náměstím. V přízemí kromě jiného i bistro a kavárna, v 1.–4. poschodí různé kanceláře a úřední místnosti.


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  (1348) Václav Šenkýř a Jindřich Fuchs, kožešník

  1350 Jindřich Fuchs (spojil obě parcely)

  1355 Eberhard

  1365 Eberhardova vdova

  1387–1389 Moriz Steiger

  15. st. Johannes Hackl, Václav Hackl, Johannes Keghel, Johannes Adelfinger

  1499–1504 Matouš Soběslav

  1504–1510 Kateřina Soběslavova vdova

  1510–1531 Matěj Srnec, Kašpar Srnec

  1531–1560 Matyáš Munka z Ivančic

  1560–1564 Kryštof Hybl

  1564–1586 Čeněk z Lipé

  (1586)–1587 Pavel Šarovec z Moutěnic

  1587–1601 Kryštof Schwanz z Retzu

  1601–1618 Valentin Duch (+1614)

  1618–1621 Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu a Branné Kolštejna

  1621–1634 Zdeněk František Lev z Rožmitálu

  1635–1640 Jan Kryštof z Valdštejna

  1640–(1646) Ferdinand Mikuláš Greifenfels z Pilsenburka

  (1646) 1649–1682 Jean Louis Raduit de Souches

  1683–1738 Karel Josef, Marie Anna a Marie Wilhelmina de Souches

  1738–1782 Jindřich Kajetán sv. p. von Blümegen

  1782–1802 Jan Kryštof sv. p. von Blumegen

  1802–1806 František Jindřich sv. p. von Blümegen

  1806–1818 Amálie roz. Blümegenová a Josef von Hayek

  1818–1830 Josef Longinus Laurentius Hayek (1750–1830)

  1830–1849 Fraziska Hassenmüllerová von Ortenstein (1800–1853)

  1849–1853 Heinrich Franz Xaver Hayek a Antonie Aloisie Zardová

  1853–1877 Amálie von Hayek (1795–1865)

  1877–1880 dědicové Amálie von Hayek

  1880–1913 Franz Komarek a Klara

  1913–1948 Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v markrabství moravském, BRNOSVAZ

  v roce 2005 byl kompletně zrekonstruován (současným majitelem je Radim Jančura, Student Agency, s.r.o.)

  UNISTAV Brno


 • zajímavosti

  V místech, kde dnes ústí pasáž tohoto domu do Dominikánského náměstí, stával až do počátku 20. století dům, který v 18. století patřil šlechtickým rodům (např. i Schweithardtů, Freyenfelsů, Taafů). Poté je doložen v roce 1806 jako jeho vlastník velkoobchodník Johann Herring, který měl však v Brně svoje hlavní sídlo už tehdy i na náměstí Svobody č. 8.
  V tomto domě na Dominikánském náměstí č. 5 pak našlo od 1. 1. 1823 své stálé sídlo brněnské policejní ředitelství, zřízené císařským dekretem z 20. 7. 1785 a setrvalo v něm až do počátku 20. století, kdy byl dům zbořen a na jeho místě postaven v roce 1905 ten dnešní, jenž posléze po roce 1945 splynul svým dvorním křídlem s Domem pánů z Lipé a jeho pasáží.


 • poznámka

  palác je postaven na původně dvou středověkých městištích


 • vznik

  1590


 • stavební vývoj

  V období středověku: Z písemných pramenů víme, že v první polovině 14. století zaujímala dnešní parcela patrně dvě gotická městiště, která před rokem 1354 kožešník (později obchodník) Jindřich Fuchs scelil v jeden majetek.
  Z tohoto období bylo před stavební rekonstrukcí objektu známo pouze několik fragmentů gotických zdí, které jsou dnes součástí paláce. Při uliční linii ve střední ose městiště byl archeologickým výzkumem prozkoumán rozlehlý zahloubený sklep se vstupem ze dvora o ploše cca 120 m².
  Z nadzemních konstrukcí domu se nic nezachovalo, na základě zahraničních analogii však můžeme předpokládat až jednopatrovou dřevohliněnou (např. hrázděnou) konstrukci se sedlovou střechou.
  Podsklepený dům vznikl někdy mezi léty 1243 až 1260 a zanikl požárem již v závěru 13. století. Ze zachycené situace je zcela zřejmě, že se v tomto období jednalo o jedinou parcelu. Původní dřevohliněná konstrukce domu již nebyla obnovena. V místě dřevohliněné stavby byly velice záhy vystavěny při jižní hraně městiště dvě sklepní prostory, které v podstatě respektovaly jižní stěnu vyhořelého domu. Mezi oběma sklepy byl snad ještě v této stavební fázi, případně o několik let později, postaven sklep spojující oba již stojící.
  K rozdělení městiště na dvě parcely patrně došlo někdy mezi léty 1300 až 1343 a dokladem této události může být výstavba sklepa a domu při uliční linii v čele parcely při severní hraně parcely. Prostor mezi oběma domy sloužil nadále jako průjezd, jenž byl respektován i při stavbě Schwanzova paláce v závěru 16. století.
  Ještě v průběhu 14. století byl dostavěn nadzemní zadní trakt jižního domu a o něco později jej následoval taktéž nepodsklepený zadní trakt severního domu; v průběhu 15. až 16. století bylo zdivo zadního traktu jižního domu podezděno a starší gotický sklep byl rozšířen o dvě nové prostory.
  Veškeré další nadzemní středověké konstrukce byly strženy při výstavbě Schwanzova paláce v závěru 16. století.


 • obrazy

  img0405.jpg img0411.jpg img0410.jpg img0409.jpg img8424.jpg img0408.jpg img0404.jpg img0403.jpg img0402.jpg img0400.jpg img0399.jpg img0398.jpg img0463.jpg img0460.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Pietro Colletta
  v tomto domě bydlel v době internace v letech 1821–1823 Valentin Duch z Luebecka
  majitel domu Jindřich Fuchs
  patrně majitel domu v roce 1348 Amalia Antonia Hayek
  majitelka domu Heinrich Franz Xaver Hayek
  majitel domu spolu se sestrou Antonií Zardovou
  další významné osoby (4)...


 • objekty

  rekonstrukce paláce
  pamětní deska: náměstí Svobody 17/01


 • události

  15. 11. 2001
  Slavnostní otevření Domu pánů z Lipé


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • archeologické výzkumy

  2000 Náměstí Svobody 17
  1987 Náměstí Svobody 17 - Dům pánů z Lipé
  1898 Náměstí Svobody 17


 • autor

  Fl, Los, Mp, Menš


Aktualizováno: 29. 05. 2019

Náměstí Svobody č. 17 - Dům pánů z Lipé (před rekonstrukcí v roce 2000). AMB foto, III.b 202.