Internetová encyklopedie dějin Brna

Starobrněnská 16/18 (čp. 348/341)

Starobrněnská 16/18 (čp. 348/341)


 • ulice

  Starobrněnská 16/18 (čp. 348/341)


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  1. 12. 1708 - město Brno (č. or. 16)
  6. 4. 1839 - město Brno (č. or. 18)

  Nadace české architektury

 • firmy a instituce

  Knihkupectví Knižní klub (od listopadu 1999),
  Česká komora architektů


 • poznámka

  nemovitá kulturní památka


 • stavební vývoj

  Starobrněnská č. 16 - původně středověký dům stojící při západní straně parcely, v renesanci přestavován (snad 1615).
  Dům byl zbořen roku 1708, poté zde byl vystavěn městský bazar, k dalším přestavbám došlo v období klasicismu. V listopadu 1944 poškozen za náletu. Dům dnes podsklepen pouze v zadní části západního křídla, pod nepodsklepenou částí západního křídla při ulici lze očekávat zasypané středověké sklepy podobně jako u Dominikánské č. 14.

  Starobrněnská č. 18 - v jádru středověký dům, přestavovaný a rozšiřovaný v renesanci a baroku. Sklep prvního suterénu vystavěn ve středověku, druhý suterén hlouben až v baroku. Archeologický výzkum doposud na parcele neproběhl, obdobně ani detailní, respektive hloubkové SHP. Středověký sklep pod uliční částí zachován, středověké pravděpodobně substrukce zdiva v konstrukcích přízemí jsou zcela jistě renesanční.


 • obrazy

  img2725.jpg img2726.jpg img2766.jpg img2767.jpg img2768.jpg img2805.jpg img2813.jpg img2814.jpg img2815.jpg img2816.jpg img2817.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně"


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Los, Alka


Aktualizováno: 12. 10. 2018

Starobrněnská 16 - nádvoří domu, pol. 20. století. MuMB sbírky, inv. č. A 5030/5326.