Internetová encyklopedie dějin Brna

Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313, Divadlo Reduta

Divadlo Reduta


 • historický název

  Die neue Taberna, Divadlo v taverně, Reduta

 • domovní znamení

  U zlatého hroznu

 • ulice

  Kapucínské náměstí
  Květinářská
  Zelný trh

 • č. orientační/popisné

  4/313


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  - měšťanský dům (14. století)
  - rod Lichtenštejnů (od roku 1425) - šlechtický dům
  - Karel kníže z Lichtenštejna a Maxmilián z Lichtenštejna (do roku 1600)
  - město Brno (od roku 1600)
  - taverna - městská krčma - Die neue Taberna (provoz asi od roku 1608)
  - Divadlo v taverně (od roku 1733)
  - městská tržnice (od roku 1890)
  - lazaret a improvizovaná vojenská ubytovna (poč. 19. století)
  - komorní činohra (od roku 1909)
  - divadlo Reduta

 • firmy a instituce

  - měšťanský dům
  - šlechtický dům
  - městská krčma
  - Divadlo v taverně
  - městská tržnice
  - lazaret a improvizovaná vojenská ubytovna
  - komorní činohra
  - divadlo Reduta


 • nej...

  Brno: nejstarší divadlo

 • zajímavosti

  Jednalo se původně o měšťanský dům stojící na nároží ulice Květinářské, Zelném trhuKapucínském náměstí.
  V roce 1608, a to 24. srpna, zde v nové krčmě byl dokonce přivítán se všemi poctami arcivévoda Matyáš, jemuž moravští stavové holdovali jako svému moravskému markraběti. Tuto událost připomínala také údajně pamětní deska, která byla umístěna na pravém rohu průčelí budovy a v roce 1881 slavnostně odhalena, ale pro svůj německý text roku 1918 odstraněna a doposud nenalezena.

  Brněnská Reduta ve svém starším období sloužila jako městská scéna opeře, zpěvohře i baletu.
  Název REDUTA (z italštiny) = maškarní ples, místo určené k pořádání maškarních plesů a tanečních zábav, maškaráda.


 • poznámka

  V prostorách taverny byl také ubytován v roce 1675 hrabě Thurn, jako nejvyšší hofmistr, který doprovázel dceru císaře Ferdinanda III. polskou královnu Eleonoru Marii Josefu, při cestě do Vídně. V taverně byl také ubytován její doprovod a ustájeno 20 koní. Také při pobytu polského krále Jana Sobieského v létě 1683, bylo využito služeb taverny pro ubytování jeho doprovodu.
  Prostory byly hojně využívány k pobytu městské rady, dále pak např. pány z Lipé nebo hrabětem Slavatou z Chlumu a Košumberka.
  V roce 1733 byla zahájena divadelní produkce v tzv. Divadle v taverně.


 • vznik

  14. století

 • současný stav

  divadlo Reduta


 • stavební vývoj

  V polovině 14. století na ploše dnešní Reduty stály nejméně čtyři, nejvíce však šest měšťanských domů. Parcela na rohu Zelného trhu a Kapucínského náměstí patřila od druhé čtvrtiny 15. století rodu Lichtenštejnů, ten zcela chátrající dům i z parcelou odprodal brněnské obci. Již před rokem 1600 se budova nacházela ve zcela zchátralém stavu. Po roce 1600 při odkupu městskou radou byla opravena a byla zprovozněna krčma.
  Byla zřízena tzv. Nová, později zvaná Velká taverna, objekt reprezentačního charakteru, který město nabízelo k ubytování a stravování vzácným návštěvám.
  V roce 1634 přikoupilo město dům vedlejší, časem nazývaný „Malá taverna“, jehož rekonstrukcí a propojením se stávajícím objektem vznikl jednopatrový uzavřený nárožní komplex s ubytovacími a restauračními prostorami, hospodářskými staveními a velkým dvorem, rozsahem již odpovídající dnešní Redutě.

  Divadelní produkce byla zahájena 28. 11. 1733 a odehrávala se v Divadle v taverně. Celý objekt byl v této době městskou tavernou a taneční (redutní) sál neexistoval. V letech 1734–1735 byla budova přestavěna, zvýšena o 2. poschodí a upravena v nový celek. Divadelní sál v budově nazývané Opernhaus měl 2 řady lóží, v 1. pořadí 22 lóží, v 2. pořadí 26 lóží, dvojí parter - Nobel a jednoduchý a galerii. V roce 1735 byl vybudován kameníkem Františkem Stránským i zdobný vstupní portál budovy ze Zelného trhu s plastickým znakem Brna a sochami, což vše vytvořil sochař Jiří Schauberger.
  Základ tanečních sálů byl položen až po dvou požárech - v roce 1785 a 1786. Plesy se dlouho odehrávaly výhradně v sále divadla, který byl k tomu účelu vždy upravován, neboť musela být odstraněna elevace podlahy.
  Po roce 1786 v 1. patře severního křídla vznikla velká místnost, sloužila zpočátku dokonce jako pomocný taneční sál. Později byla tato místnost vlastním tanečním (redutním) sálem a pořádaly se v ní honosné plesy, zábavy i oslavné akce při příležitosti pobytu rakouských císařů a jejich rodin (např. císaře Leopolda II. v roce 1791 či císaře Františka I. v letech 1804 a 1808).
  Bohužel v roce 1870 vznikl další požár.

  Na počátku 19. století byl objekt využit jako lazaret a improvizovaná vojenská ubytovna. Byl značně devastován a v druhém desetiletí 19. století si vyžádal zásadní rekonstrukci. Z provozních důvodů byla dříve opravena část s divadelním sálem, část sloužící společenským účelům byla rekonstruována až v roce 1814. Autory oprav a úprav Reduty byli Lorenzo, Vincenzo a Antonio Sacchettiové, příslušníci věhlasného roku italských malířů, dekoratérů a jevištních výtvarníků, z nichž poté Lorenzo a Antonio v Brně setrvali a vytvořili pro městské divadlo řadu typových i individuálních kulis. Také zde byla zprovozněna v roce 1890 městská tržnice a v roce 1909 bylo obnovena alespoň v malé míře divadelní produkce v podobě komorní činohry.
  V roce 1918 byl dle návrhu jevištního mistra Karla Reinhardta celý původní redutní sál upraven pro hlediště a jeviště bylo vytvořeno z přilehlého prostoru původního východního křídla, v němž byla již dříve zrušena městská tržnice.
  Bezpečnostní, provozní a požárně technické normy 20. století si v padesátých letech vyžádaly rekonstrukci, při níž podle projektu Bohuslava Fuchse, Kamila Fuchse a jejich spolupracovníků ze Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, byl celý prostor Reduty adaptován výhradně pro divadelní účely, zásadně upravit nevyhovující proporce provozně technického zázemí a jeviště však nebylo umožněno.
  V roce 1970 bylo zpřístupněno historické podzemí Reduty, v němž byla podle projektu Kamila Fuchse zřízena vinárna s vinotékou Reduta klub.
  K rekonstrukci však nedošlo a objekt, stále nevyhovující a rychle chátrající, sloužil v nezměněné podobě až do roku 1993, kdy musel být pro havarijní stav uzavřen.

  Rekonstrukce, jenž byla realizována v letech 2002–2005, radikálně proměnila interiér Reduty, a otevřela dlouho skryté a pouze technicky využívané prostory.
  Nejzřetelnější proměny jsou znatelné v prvcích obnovení redutního sálu, nyní zvaného Mozartův, v novém zbudování divadelního sálu (v místě původního divadla z roku 1733, ve prospěch zlepšení technických podmínek však opačně orientovaného jevištěm k uliční fasádě).
  Další změnou je otevření dvora s arkádovými ochozy, jehož transparentním zastřešením vzniklo vnitřní kryté atrium. Proměny jsou také v otevření dalších, potenciálně komerčně využitelných prostor, ale i v důrazu na detaily původního zdiva a v neposlední řadě ve využití moderních stavebních materiálů, koncepčně kombinovaných s původní architekturou.
  Završením rekonstrukce pak byla malířská výzdoba stěn Mozartova sálu, kleneb kavárny a výtvarně pojednané teraco v atriu, které jsou dílem výtvarníka Petra Kvíčaly. Rekonstrukci provedla firma - ateliér D.R.N.H., v.o.s.


 • obrazy

  img17124.jpg img17125.jpg img17126.jpg img17127.jpg img15978.jpg img15983.jpg img15982.jpg img15981.jpg img15980.jpg img15979.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Johann Joseph Brunian
  operní pěvěc v Redutě Filippo Neri del Fantasia
  impresário v Redutě 1736-1741 Giuseppe Franceschini
  účinkující herec Antonín Julínek
  člen divadla Reduta Eliška Kalousová-Máčelová-Adlerová
  členka divadla Reduta
  další významné osoby (2)...


 • objekty

  pobyt arcivévody Matyáše
  pamětní deska: Zelný trh 4/01 pozůstalí po vojácích
  pamětní deska: Zelný trh 4/02 W. A. Mozart
  pamětní deska: Zelný trh 4/03 W. A. Mozart
  sochařská realizace: Zelný trh 4/04


 • události

  22. 3. 2019
  Světová premiéra představení „Mne blesk se dotekl“
  místo konání představení
  18. 2. 2016
  Divadelní hra Podezřelá krajina s anděly 21. 11. 2015
  Noc divadel v Brně
  divadlo nabídlo exkluzivní prohlídku ve 23.03 hodin
  2. 9. 2010
  Vernisáž výstavy Básníci na ulici 25. 11. 2007
  Návrat H. W. Ernsta Brnu - benefiční koncert
  místo konání koncertu

  další události (19)...


 • související odkazy

  mapa
  Národní divadlo Brno - Reduta
  ukaž na mapě


 • autor


Aktualizováno: 03. 11. 2019

Divadlo Reduta - Zelný trh 4. Foto: archiv IEDB, 15. 7. 2011.