Krematorium města Brna


  historický název

  Krematorium města Brna


  ulice

  Jihlavská 1/756


  území

  Brno-Štýřice


  majitelé

  město Brno


  zajímavosti

  Krematorium v Brně bylo postaveno (na základě čs. zák. č. 180/19 o pohřbívání žehem a nařízení vlády č. 517 ze dne 18. 9. 1919) z popudu a za finančního přispění brněnského odboru spolku "Krematorium" (založeného v roce 1921).
  Jeho architektonická podoba vzešla ze soutěže, vypsané 30. 6. 1925 pro městem oslovené architekty: Antonína Blažka, Vladimíra Škáru, Ernsta Wiesnera a Pavla Janáka.
  Porota dne 24. 9. 1925 vybrala do užší soutěže návrh Ernsta Wiesnera a Pavla Janáka a po dalším výběru pověřila 8. 3. 1926 Ernsta Wiesnera vypracováním konečných stavebních a realizačních plánů. Povolení ke stavbě bylo uděleno v červnu 1927.
  Na podzim téhož roku stavba začala a vyžádala si finanční náklady 3,6 mil. Kč (uhrazeny spolkem Krematorium). Dokončena byla na jaře roku 1930 a 6. 4. 1930 bylo krematorium slavnostně otevřeno. Provoz zahájilo 8. 4. 1930 ve 14 hodin kremací šestašedesátiletého rolníka Karla Svěráka z Horní Lhoty u Holešova.
  V létě 1930 byl otevřen v blízkosti krematoria také urnový háj a dvě kolumbária k ukládání uren s popelem zemřelých.  stavby

  městská část

  významné osoby

  Ernst Wiesner
  autor projektu


  události

  20. 2. 2017
  Krematorium města Brna prohlášeno národní kulturní památkou 23. 11. 1945
  Obnovení činnosti Krematoria hlavního města Brna 6. 4. 1930
  Slavnostní otevření krematoria v Brně


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 14. 11. 2019