Depozitář Technického muzea Brno


  historický název

  kino Bio Slávia, Sport


  ulice

  Rokycanova 33/1599


  území

  Brno-Židenice


  majitelé

  Kino
  – licence: žádost 30. 8. 1921 Slávia, bio čs. válečných poškozenců, s.r.o. v Brně-Židenicích, udělena 31. 10. 1922
  – správci: ředitel kina Richard Tříska, František Gála
  – promítači: Bedřich Veskrně (!), Oldřich a Antonín Svobodovi.


  provozovny

  Kino: 1. 7. 1922–6. 12. 1966
  1941–1966 Sport
  1930–1941 Slavia
  1922–1930 Bio Slavia (ozvučení kina:11. 4. 1930, film Letecká eskadra).


  poznámka

  Přechodné uzavření kina: 1930 leden – duben - stavební úpravy


  stavební vývoj

  Kino:
  1922 – otevření kina - 658 míst, přízemí 508, balkon 150
  1930 – úprava promítárny, hlediště, východu, zvýšení počtu míst (718, přízemí 548, balkon 158, lóže 12)
  1937 – úprava hlediště
  1938 – úprava vchodu a vstupních prostorů
  1939 – úprava čekárny, hlediště, větrání, počty míst (688, přízemí 534, balkon 154)
  1943 – zvýšení počtu míst (714)
  1949 – snížení počtu míst (681, přízemí 516, balkon 165)
  1970 – depozitář Technického muzea.


  prameny, literatura

  městská část

  události

  1921
  Založení kina Bio Slávia v Židenicích


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 18. 08. 2012