Soběšický hřbitov


  historický název

  Soběšický hřbitov lesní


  ulice

  území

  Brno-Soběšice


  majitelé

  město Brno,
  město Brno (Správa hřbitovů města Brna)


  nej...

  Brno: jediný lesní hřbitov


  zajímavosti

  Soběšice pohřbívaly své mrtvé až do roku 1876 v Řečkovicích, do jejichž farnosti patřily.
  Soběšický hřbitov byl založen v červenci 1876 (jako dnes jediný lesní hřbitov města Brna) na mírném svahu v přírodním prostředí tzv. Spanilého lesa. Má rozlohu jen něco víc než 3,5 ha, počet hrobů dosahuje čísla 366 a místem posledního odpočinku se stal 1355 zemřelým.
  O rozšíření hřbitova probíhala již několik let zatím neúspěšná jednání města Brna s majitelem okolních lesů, Školním lesním podnikem Masarykova lesa Křtiny (částí to Mendelovy univerzity v Brně), proto ho dosud nebylo možno nadále rozšiřovat. Teprve v srpnu 2019 došlo k dohodě o jeho rozšíření v letech 2020–2021 o přilehlý pozemek, který dosud patří Mendelově univerzitě v Brně a jež ho postoupila městu Brnu k rozšíření tohoto lesního hřbitova. K slavnostnímu otevření došlo 2. 11. 2021 za účasti náměstka Petra Hladíka a ředitelky Správy hřbitovů města Brna. Připojený pozemek by tak měl dostačovat nejméně na dalších dvacet let..
  Soběšický hřbitov má ve svém středu zajímavý pomník obětem 1. světové války z řad soběšických občanů, který vytvořil František Hrnčíř a jenž byl odhalen v roce 1925. Je postaven z červeného slepence a má mramorovou desku se jmény obětí zdobenou věncem ze dvou lipových ratolestí.
  Mezi hroby významných osobností patří např. rodinný hrob Grégrových z Brna-Husovic, člena Národního divadla v Brně Aloise Alexy, ředitelů a učitelů škol v Soběšicích Ing. Rudolfa Štancla, prof. Viktora Jandy, Filipa Řezníčka, Ferdinanda Krále, ale i pracovníků lesní správy Františka Havlíčka a Karla Morávka aj.


  poznámka

  Rozšíření hřbitova trvalo od prvotního záměru po dokončení necelé tři roky. Kromě nového hřbitova bylo postaveno parkoviště a vzniklo zázemí pro hrobníky.
  Samotné stavební práce začaly v květnu a skončily koncem října 2021, celková částka činí 10,6 milionů korun. Tomu předcházely přípravné práce, vyčištění celého území od keřů a náletových dřevin, odstranění starých pařezů a ošetření půdy, které provedli zaměstnanci Správy hřbitovů města Brna.
  Nová část hřbitova bude mít jiný režim údržby: tráva se bude sekat méně často, do okolních trávníků bude zaseto luční kvítí. Byla řešena i propustnost půdy a nakládaní s dešťovou vodou. Pro lepší zadržení vody v místě srážek byly vybudovány dva valy, osázené keři.
  Na novém hřbitově vzniklo 158 kopaných hrobů, 735 urnových hrobů a 153 kolumbárních oken v novém kolumbáriu.  městská část

  významné osoby

  Eduard Grégr
  místo posledního odpočinku Vladimír Grégr
  místo posledního odpočinku Bernard Kočař
  místo posledního odpočinku Bernard Kočař
  místo posledního odpočinku Karel Láník
  místo posledního odpočinku
  další významné osoby (8)...


  objekty

  oběti první světové války
  pomník: Habrová 0/01


  události

  2. 11. 2021
  Otevření nové části hřbitova v Brně-Soběšicích 26. 7. 1925
  Odhalení pomníku obětí první světové války v Soběšicích 14. 4. 1925
  Zahájení stavebních prací na hřbitově v Soběšicích


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 12. 11. 2021