Internetová encyklopedie dějin města Brna

Lidická 50, park Lužánky

park Lužánky


 • historický název

  Lužánky (Augarten)

 • ulice

  Lidická 50


 • území

  Brno-Černá Pole

 • majitelé

  zobrazit klášter augustiniánek zv. herburky (13.–16. století) jako lužnou louku
  klášter jezuitů (1578–1773), jako užitnou a okrasnou zahradu
  moravská zemská správa (gubernium), jako park
  město Brno, jako městský park


 • zajímavosti

  Park Lužánky vznikl v letech 1786–1787 jako nejstarší městský park v zemích Koruny české na území původní lužné louky při Ponávce, jež patřila (od 13. století do roku 1573) klášteru augustiniánek zv. herburky v Brně.
  V letech 1578–1773 byla tato louka přeměněna na užitnou (s hospodářským dvorem) a okrasnou zahradu kláštera jezuitů a po jejich odchodu z Brna tuto zahradu věnoval vlastním přípisem z 9. září 1786 městu Brnu císař Josef II. na zbudování městského parku za finanční podpory moravského gubernia.
  Park, který odborně založil císařský zahradník Franz Bissinger, byl původně francouzského stylu, osázen vzácnými dřevinami i rostlinami, doplněn pečlivě udržovanými trávníky a stal se vyhledávaným místem výletů Brňanů. Konaly se tu různé slavnosti (1792 ohňostroj, 1802 příjezd arcivévody Karla, 1809 oslava Napoleonových narozenin aj.) 

  Od poloviny 30. let 19. století, se park měnil podle plánů významného zemského zahradníka Antonína Šebánka na park anglického přírodního stylu, rozšířil se na 22,3 ha, stal se oblíbeným výletním místem Brňanů a místem pro pořádání různých kulturních a společenských akcí a byl proto i postupně obohacován o různé stavby:
  - dřevěná Aréna pro letní divadlo a šermířskou školu (1842–1850)
  - restaurační pavilon zv. Kasino (dnes Centrum volného času) v místech starého hospodářského dvora (1855, Ludwig Förster)
  - zahradní bazén se sousoším rybařících chlapců (1860, Franz Melnitzky)
  - sportovní areál spolku Turnverein (konec 19. století)
  - dětské hřiště s pískovišti a houpačkami (20. léta 20. století), které doplnil v pol. 70. let sochař A. Balák o soubor dřevěných hřmotných soch pro děti a jejich hry
  - první naučná dětská dopravní dráha (1970–1973) aj.

  U restauračního pavilonu stála do roku 1918 busta císaře Josefa II. (odhalena 7. 9. 1888, V. Tilgner) a na křižovatce hlavních cest stojí busta Josefa Merhauta (1931, Emil Hlavica).
  Velká rekonstrukce parku proběhla v 90. letech 20. století a dala mu dnešní podobu.


 • obrazy

  img12883.jpg img12884.jpg img12885.jpg img12886.jpg img12887.jpg img12889.jpg img12890.jpg img12891.jpg img12892.jpg img12893.jpg img12894.jpg img12895.jpg img12896.jpg img12897.jpg img12898.jpg img12899.jpg img12900.jpg img12901.jpg img12902.jpg img12903.jpg img12904.jpg img12905.jpg img12906.jpg img12907.jpg img12908.jpg img12909.jpg img12910.jpg img12911.jpg img12912.jpg img12913.jpg img12914.jpg img12915.jpg img12916.jpg img12917.jpg img12918.jpg img12919.jpg img12920.jpg img12921.jpg img12922.jpg img12923.jpg img12924.jpg img12925.jpg img12926.jpg img12927.jpg img12928.jpg img12929.jpg img12930.jpg img12931.jpg img12932.jpg img12933.jpg img12934.jpg img12935.jpg img12936.jpg img12937.jpg img12938.jpg img12939.jpg img12940.jpg img12941.jpg img12942.jpg img12943.jpg img12944.jpg img12945.jpg img12946.jpg img12947.jpg img12948.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Lužánky-Augarten"


 • stavby

  Lužánky - středisko volného času
  Lidická 50/1880


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Karl Offermann
  ředitel zemských zahrad


 • objekty

  Strom Tolerance
  památný strom: Lidická x  Lužánky 0/12 císař Josef II.
  pamětní deska: Lidická x Lužánky 0/01 císař Josef II.
  pomník: Lidická x Lužánky 0/02 J. Merhaut
  pomník: Lidická x Lužánky 0/03 50. výročí založení Československé republiky
  pamětní deska: Lidická x Lužánky 0/04
  další objekty (10)...
  J. Hybeš
  pomník: Lidická x Lužánky 0/05 strom Milénia
  památný strom: Lidická x Lužánky 0/06 215. výročí zpřístupnění parku Lužánky veřejnosti
  pamětní deska: Lidická x Lužánky 0/07 sochy Tolerance a Obchod z pomníku císaře Josefa II.
  pomník: Lidická x Lužánky 0/08
  současné umístění
  vysazení stromu k 222. výročí zpřístupnění parku veřejnosti
  pamětní deska: Lidická x Lužánky 0/09 D. Ždímal
  pamětní kámen: Lidická x Lužánky 0/10 50. výročí vzniku ČSR
  pamětní deska: Lidická x Lužánky 0/11 strom Ginkgo biloba
  památný strom: Lidická x Lužánky 0/13 kašna se sousoším tří puttiů
  kašna: Lidická x Lužánky 0/14 výročí stříbrné svatby Františka Josefa I.
  památný strom: Lidická x Lužánky 0/15


 • události

  8. 7. 2013
  Výstava Lužánky, park s neopakovatelnou atmosférou 17. 4. 2012
  Otevření zrekonstruovaného parku Lužánky 8. 4. 2011
  Oslava Mezinárodního dne Romů v Brně 26. 3. 2011
  66. ročník Běhu Lužánkami 6. 9. 2010
  Vysazení pamětního stromu
  další události (16)...
  19. 4. 2010
  Brněnské dny pro Zemi 2010 27. 3. 2010
  65. ročník závodu Běh Lužánkami 28. 3. 2009
  64. ročník závodu Běh Lužánkami 22. 3. 2008
  63. ročník závodu Běh Lužánkami 22. 8. 2007
  7. ročník mistrovství České republiky ve stromolezení 4. 12. 2006
  Výstava Lužánky v proměnách času 15. 5. 1949
  Slavnostní otevření prvního pionýrského domu 16. 3. 1947
  2. ročník Běhu Lužánkami 17. 3. 1946
  První Běh Lužánkami Sokola Brno I 6. 6. 1935
  II. večer tenisové teorie 4. 7. 1900
  Vichřice nad Brnem 24. 4. 1879
  Oslavy stříbrně svatby císaře Františka Josefa I. v Brně
  jedno z míst, kde se oslavy konaly
  25. 8. 1863
  Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
  místo konání oslav
  25. 6. 1863
  Národní pěvecká slavnost 24. 4. 1846
  Zřízena speciální gymnastická a šermířská škola v Lužánkách 1. 5. 1842
  Zahájen provoz letního divadla v Lužánkách


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 29. 04. 2018

Dětské hřiště v parku v Lužánkách, r. 1999. AMB foto, XVIa 133.