park Denisovy sady


  historický název

  Puhlík, Kalvárie


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  město Brno


  zajímavosti

  Park Denisovy sady (do roku 1919 zv. Františkov) leží pod Petrovem na návrší zvaném původně Puhlík, později Kalvárie nad pramenem studánky zv. Fons salutis (1815). Vznikl postupně v letech 1815–1818 z popudu moravského místodržícího Prokopa hraběte Lažanského (1810) a za podpory hraběte Antonína Bedřicha Mitrovského ze starších soukromých šlechtických zahrad (např. i rodu Klenovských) podle projektu mladého Františka Kleina.
  Veřejnosti byl (s názvem Františkov, na počest císaře Františka I.) zpřístupněn 4. 10. 1818 za přítomnosti korunního prince Ferdinanda (pozdějšího císaře Ferdinanda V. Dobrotivého). Poskytoval Brňanům k procházkám příjemné přírodní prostředí, navíc s krásným rozhledem a dalekou vyhlídkou na jih Moravy. Téhož dne (4. 10. 1818) byl uprostřed parku (v místech, kde stával před tím železný kříž od Ondřeje Schweigla) odhalen obelisk, jako pomník míru na poděkování za skončení napoleonských válek v Evropě (1818, Alois Ludwig Pichl).
  V letech 1821–1870 sloužil jižní svah pod parkovou promenádou jako tzv. zemský herbář s vinařskou školkou vybraných rostlin a sazenic, roku 1849 byla v parku upravena klasicistní sloupová kolonáda, roku 1858 před ní zřízen bazén se sousoším chlapce s čápem a obnoven hudební pavilon. To vše za podpory Karla Offermana.
  Po roce 1918 přibyly do parku dvě sochy (Tolerance a Obchod; 1892 Ant. Břenek) ze zrušeného pomníku císaře Josefa II. před bývalým Německým domem, jež jsou dnes umístěné v parku Lužánky. V dolní části návrší byla upravena empírová studánka (1815), jejíž chladná a dobrá voda se považovala za léčivou. Pramen proto dostal název Fons salutis. Musel však být zaslepen (1894), protože se stal zdrojem cholerové nákazy průnikem kanalizace z Petrova do prameniště.
  V letech 1940–1941 bylo návrší proťato kolejemi tramvaje, byla zbořena kovaná zdobná vchodová brána do parku a pod petrské terasy přibyla v 60. letech 20. století vyhlídková kavárna adaptací bývalého strážního domku (autoři Josef Němec a Kamil Fuchs).
  Denisovy sady včetně Petrských teras prošly poté velkou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21. století (Petr Hruša a Petr Pelčák) a byly znovu slavnostně otevřeny veřejnosti 28. 10. 2003. V roce 2010 se v pavilonu konávaly v létě nedělní odpolední promenádní koncerty různých hudebních skupin za hojné účasti veřejnosti.
  V dubnu 2011 byl v Denisových sadech na Petrských terasách vztyčen Kříž - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně.


  poznámka

  Park byl pojmenován v roce 1919 po Ernstu Denisovi (1849–1921), francouzském historiku-bohemistovi, příteli a podporovateli vzniku samostatného Československa.  významné osoby

  Antonín Bedřich Mitrovský
  podporovatel vzniku parku


  objekty

  Památník míru
  pomník: Denisovy sady 0/01 strom Milénia
  památný strom: Denisovy sady 0/02 tzv. „zamilovaný zámek“
  symbol: Denisovy sady 0/03 Socha Moravy
  sochařská realizace: Denisovy sady 0/04 Kříž - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
  kříž: Denisovy sady 0/05
  další objekty (3)...


  události

  25. 6. 2022
  100 let orelského sletu v Brně 1922–2022
  trasa průvodu, kulturně sportovní program
  4. 12. 2012
  Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
  předmět rekonstrukce
  16. 4. 2011
  Vztyčení papežského kříže v Denisových sadech 28. 10. 2008
  Vysazení pamětního stromu 7. 10. 2008
  Výstava DENISOVY SADY 1818–2008. 190. výročí vzniku parku - jeho historie a současnost.
  další události (3)...


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 18. 05. 2019