palác Morava (Kapitol)


  historický název

  Doretův dům, The Royal Elektro-Biograph, Elite kino, Kino Kapitol, Družba  č. orientační/popisné

  3/603


  charakteristika

  Nájemní dům zv. Doretův dvůr, postavený v letech 1867–1868 podle projektu K. Matzenauera, přestavěný 1926–1929 na multifunkční dům - palác Kapitol zv. též palác Morava.


  území

  Brno-město


  majitelé

  Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů

  KINO:
  udělené licence:
  - 4. 12. 1906 Heinrich Hirdt z Missenbachu (?), licence udělena 30. 12. 1906
  - 31. 12. 1908 Alexandr Goldschmied, majitel kina do 27. 3. 1909, licence udělena 12. 1. 1909
  - po koupi kina 1. 4. 1909 Bohuslav Rafael z Mladé Boleslavi, licence udělena 13. 7. 1909
  - 14. 11. 1911 Pavel Schlegl z Wittenbergu, licence udělena 15. 11. 1911 (koupě kina Karlem Mariottim, který ho vlastnil od 17. 1. do 14. 11. 1911)
  - 17. 4. 1912 Franz Kohler z Vídně (koupě kina Pavlem Schleglem), licence udělena 22. 4. 1912
  - 5. 2. 1915 Obchod filmy a Elite kino Josef a Marie Danielovsky a spol., licence po zakoupení kina udělena 1. 4. 1915 i pro společníky Heinrich Jarosch a Mojžíš Grossmann
  - 16. 4. 1921 spolek České srdce a Česká zemské péče o mládež, licence udělena 14. 6. 1921
  - 7. 5. 1939 Bund Deutscher Osten, Kreisführung Brünn, licence udělena 22. 10. 1940

  správce:
  Heinrich Hirdt, od 1907 Karel Reinhardt, Alexandr Goldschmied, od 1911 Viktor Skopek, Hermann Morgenstern, Mojžíš Grossmann, od 1915 vedoucí kina Gustav Köstner, od 1918 Štěpánka Grossmannová (koupila kino 1. 7. 1918), od 1929 Vladimír Minařík, Jan Morgenstern, od 1939 Vladimír Minařík, Erich Nowak, od 1943 Josef Schweida

  promítač:
  Ernest Pfeiffer, od 1907 Mořic Trill, od 1911 Viktor Skopek, Gustav Köstner, od 1943 Josef Schweida


  provozovny

  Kino 1912–200?
  - 1991–200? Kapitol
  - 1949–1991 Družba
  - 1928–1948 Kino Kapitol (ozvučení kina 28. 1. 1930, film Zpívající bloud)
  - 1912–1928 Elite kino
  - 1906–1912 The Royal Elektro-Biograph (provoz kina zahájen 25. 12. 1906)


  zajímavosti

  Dne 23. 6. 1928 zažádala „Česká zemská péče o mládež“ o povolení k přeložení kina ELITE do suterénu novostavby paláce Morava a změnu jména kina na KAPITOL. Jednání probíhala až do roku 1930, kdy bylo 28. 1. 1930 vydáno povolení s názvem KINO KAPITOL.


  poznámka

  Přechodné uzavření kina:
  - 26. 5. 1907 – 18. 12. 1907: rodinné záležitosti, převod kina
  - 27. 3. 1909 – 11. 4. 1909: majetkový převod kina a stavební úpravy
  - 5. 7. 1912 – 7. 9. 1912: celková adaptace kina
  - květen a září 1940: první adaptace kina v novém umístění
  - 20. 11. 1944 – 3. 12. 1944: zásah bombou při leteckém náletu
  - 15. 4. 1945 – 2. 6. 1945: válečné události (film „Věra Lukášová“)
  - 1. 4. 1964 – 11. 11. 1965: velká rekonstrukce kina (film „Ať žije republika“)
  - 4. 1. 1976 – 12. 2. 1976: úprava interiéru (film „Modrá Elektra Glide“).


  stavební vývoj

  V letech 1935–1937 proběhla přestavba tohoto novorenesančního domu (zvaného též Doretův dvůr), poslední Wiesnerova stavební realizace v Brně.
  Projekt zvýšil původní budovu o jedno podlaží se zasedací síní a do středu její dispozice umístil velkorysou vstupní halu se schodištěm bohatě prosvětleným prosklenou dvorní fasádou.
  Průčelí spojují se vzhledem sousedního Paláce Morava (projektovaným taktéž Wiesnerem) červené režné obkladačky kombinované s bílým spišským travertinem, umístěné na vstupním portálu, okenních šambránách a nárožních rizalitech.
  Na obchodních portálech jsou umístěny obkladačky z černého opaxitu.
  Proti balkonu Mahenova divadla tak Wiesner vytvořil jednu z nejpůsobivějších brněnských administrativních budov a současně spolu s Palácem Morava jediný moderní blok brněnské Okružní třídy.

  Kino:
  - 1906: 140 židlí a 30 míst na 6 lavicích
  - 1909: oprava interiéru, úprava sedadel (156 židlí, 22 míst na dvou lavicích)
  - 1912: adaptace celého kina, rozšířena šatna a bufet, přibyly východy, výměna židlí za sklopná sedadla, zřízení lóží, zvýšení počet míst na 187, aj.
  - 1913: odstraněním první řady sedadel snížen počet míst na 178
  - 1940: první adaptace kina v novém umístění s přestavbou promítárny
  - 1964–1965: velká rekonstrukce kina
  - 1976: úprava interiéru, obložení stěn koženkou, výměna křesel, koberců.
  stavby

  Palác Morava
  Divadelní 3/603


  městská část

  významné osoby

  Leopold Hannak
  nájemce kavárny v paláci Morava Karl Matzenauer
  stavitel (autor původního projektu) Hans Morgenstern
  majitel kina Kapitol Karl Troller
  sídlo jejich rodinné firmy „Troller’s Söhne N. (Ernst, Karl, Hugo, Paul Troller), Pelzwarengrosshdlg.“ Ernst Wiesner
  autor projektu přestavby budovy


  objekty

  oběti okupace
  pamětní deska: Malinovského náměstí 3/02


  události

  1900
  Založení Zemské pojišťovny v Brně
  úřední budova Zemské pojišťovny v Brně  MŠ, Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2018