Jadranpark


  historický název

  Besední dům, Bio Besední dům, Adria, Jadran


  ulice

  charakteristika

  Besední dům byl od svého otevření 18. 8. 1901 kulturním střediskem českých spolků Králova Pole zásluhou Stavebního družstva Besedního domu, jež bylo založeno v roce 1895.


  území

  Brno-Královo Pole


  majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 19. 5. 1931 Hasičská župa Rokosova a Družstvo Besedního domu, licence udělena 15. 2. 1932
  – správce: František Šnajdr, náhradníkem Josef Vinkler, kino provozoval Sokol Královo Pole, řídila ho komise Sokola (Meduna, Nemrava, Kvapil, Skořepa); poté vedoucím kina František Zouhar
  – promítač: František Hrubý, Jan Fišer.


  provozovny

  Kino: 23. 10. 1931–1999:
  - 1948–1999 Jadran
  - 1945–1948 Bio Besední dům, též Kino Besední dům
  - 1941–1945 Adria
  - 1931–1941 Bio Besední dům.


  zajímavosti

  Od 2. 11. 1964 pro II. mezinárodní filmový veletrh Filmfórum promítání širokoúhlých filmů Optimistická tragedie, Old Shatterhand a Kleopatra.


  poznámka

  Besední dům však byl až do 30. let 20. století centrem spolkového a kulturního a společenského života i střediskem královopolského Sokola.
  Od konce II. světové války do roku 1991 byl Besední dům pod správou Závodního klubu Královopolské strojírny n. p. a kulturní činnost se v něm omezovala. V současné době je budova Besedního domu ve správě Českomoravské umělecké agentury Brnokoncert a dostala název JadranPark.


  stavební vývoj

  Besední dům byl postaven na nároží dnešní Palackého třídy a Malátovy ulice v letech 1898–1901 z podnětu Stavebního družstva Besedního domu, jež bylo založeno v roce 1895. Na staveništi Besedního domu se v roce 1898 konaly velké oslavy 100. výročí narození Františka Palackého jako projev českého Brna v oné době.
  V základní budově Besedního domu byla restaurace a malý spolkový sál, v roce 1902 byl k budově přistavěn velký sál a v letech 1930–1931 i kinosál pro Bio Besední dům (otevřené 23. 10. 1931 filmem Poslední bohém), zvaným poté kino Adria, což si vyžádalo další stavební úpravy. Od roku 1936 neslo pak kino název Jadran.

  Kino - stavební úpravy:
  - 1931: otevření kina - 396 míst
  - 15. 5. – 23. 12. 1939: přístavba kina na zahradě Besedního domu a adaptace hostinských místností, úprava interiéru, přemístění východů, zvýšení počtu míst na 770, z toho 69 míst v lóžích
  - 6. 3. – 3. 11. 1964: přestavba kina na širokoúhlé promítání 70 mm, úprava interiéru
  - 1965: výměna 432 sedadel za nová
  - 1. 3. – 30. 6. 1978: celková rekonstrukce interiéru.


  prameny, literatura

  městská část

  události

  23. 10. 1931
  Zahájen provoz kina Bio Besední dům v Králově Poli 18. 1. 1925
  Zahájení činnosti pravoslavné církve v Brně-Králově Poli
  místo, kde se konalo první farní shromáždění i první bohoslužby
  14. 9. 1924
  Konání prvních pravoslavných bohoslužeb v Brně
  původně Besední dům, kde se konaly první pravoslavné bohoslužby
  5. 1. 1912
  Koncert ze skladeb Hugona Mrázka 7. 7. 1907
  Manifestační slavnost Českoslovanské obchodnické besedy
  dříve Besední dům (místo konání slavnosti)

  další události (2)...


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 19. 06. 2019