park Schreberovy zahrádky


  historický název

  Schreberovy zahrádky (bývalý Zábrdovický hřbitov)


  ulice

  území

  Brno-Černá Pole


  majitelé

  město Brno


  nej...

  Rakousko-Uhersko: první zahrádkářská kolonie


  zajímavosti

  Park Schreberovy zahrádky vznikl ve vidlici dnešních ulic Jugoslávské a Lesnické na ploše tamního dříve zábrdovického hřbitova, který sem byl přenesen v roce 1853 od dnešní Vranovské ulice, kde se původně nacházel od roku 1783 a byl postupně rozšiřován v letech 1790, 1793, 1808 a 1850.
  Nový hřbitov byl uzavřen v říjnu 1883 a roku 1907 přeměněn na kolonii 17 zahradních domků s malými zahrádkami, jež vznikaly podle tehdy nově šířených názorů na prospěšnost rodinného trávení volného času měšťanských rodin prací a tím i pohybem na čerstvém vzduchu, jak to propagoval MUDr. Daniel Gottlieb Moriz Schreber (1808–1861) z Lipska, vynikající ortoped. Jeho metoda měla přispívat k dobré činnosti svalů a kloubů zúčastněných osob. Vznikla tak první zahrádkářská kolonie v tehdejším Rakousko-Uhersku s lidovým názvem "Šrébráky".
  Po skončení 2. světové války (patrně až v letech 1947–1948) byla kolonie se zahrádkami přeměněna na veřejný park o rozloze 2,4 ha s dětským hřištěm, lavičkami a odpočinkovými zákoutími. Hlavní lipová alej parku má však počátek ještě v původní hřbitovní aleji.


  poznámka

  Vzpomínka jednoho z našich čtenářů :
  „Na Lesnické ulici jsem bydlel v č. 54 od svých tří let a to od roku 1946 a později jsem chodil do školy na Merhautově ulici, tak jsem do ní chodil pěšky po celou délku oplocení „Šrébráků“ na Lesnické ulici, až po bývalou Bednářskou ulici, která začínala u spojnice Lesnické a Jugoslávské a končila u Merhatovy ulice.
  Už si nepamatuji přesně rok, kdy byly zahrádky rušeny, ale potom se z nich začal budovat za komunistů tzv. Park Kláry Zetkinové (Byla členkou Sociálně demokratické strany Německa, byla také významnou postavou mezinárodního feminismu.). Na spojnici ulic Jugoslávská a Lesnická byla potom v parku socha v nadživotní velikosti Julia Fučíka a na druhém konci parku se postavila budova pro tamní komunisty s názvem Emanuela Barši.“
  Dne 18. 1. 2018 zaslal pan Jiří Heřman.  městská část

  významné osoby

  Josef Beyer
  místo posledního odpočinku


  objekty

  J. Fučík
  pomník: Lesnická - Jugoslávská 0/01
  původní místo umístění pomníku
  Lípa republiky
  památný strom: Schreberovy zahrádky 0/01
  vysazen Strom republiky
  Lípa republiky
  památný strom: Schreberovy zahrádky 0/02
  v parku vysazen Strom republiky


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 16. 09. 2019