Internetová encyklopedie dějin Brna

Gajdošova, park Tyršův sad

park Tyršův sad


 • historický název

  Židenický hřbitov

 • ulice

  Gajdošova


 • území

  Brno-Židenice

 • majitelé

  město Brno


 • zajímavosti

  Park Tyršův sad vznikl na území samostatného židenického hřbitova, jenž byl založen v roce 1854. Až do roku 1886 se na něm pohřbívalo, poté byl až do roku 1902 udržován jako hřbitovní park.
  V roce 1902 po exhumaci ostatků zemřelých byl přeměněn na veřejný park a nazván Tyršovým sadem podle sousedního areálu Sokola Židenice včetně nové sokolovny (1907–1908, stavitelé Václav Lefner a Josef Novotný, slavnostně otevřena 27. 7. 1908).
  Do parku byl umístěn v roce 1932 pomník s bustou Miroslava Tyrše (po poškození v roce 1990 opraven a v roce 1992 znovu instalován v horní části parku).
  Při úpravě a rozšíření dnešní Gajdošovy ulice na konci 80. let 20. století byla v roce 1989 uvedena do provozu silniční magistrála Gajdošova, jež natrvalo přeťala plochu parku na horní veřejně přístupnou a dolní oplocenou část.


 • poznámka

  Park byl pojmenován po Miroslavu Tyršovi (1832-1884), českém historikovi a estetikovi, profesoru dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze, českém národním pracovníkovi a zakladateli tělovýchovného hnutí Sokol.


 • prameny, literatura


 • objekty

  Miroslav Tyrš
  pomník: Gajdošova 45/01


 • události

  23. 3. 1947
  IV. ročník Josefského běhu v Židenicích


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 14. 07. 2016