park Tyršův sad


  historický název

  Židenický hřbitov


  ulice

  území

  Brno-Židenice


  majitelé

  město Brno


  zajímavosti

  Park Tyršův sad vznikl na území samostatného židenického hřbitova, jenž byl založen v roce 1854. Až do roku 1886 se na něm pohřbívalo, poté byl až do roku 1902 udržován jako hřbitovní park.
  V roce 1902 po exhumaci ostatků zemřelých byl přeměněn na veřejný park a nazván Tyršovým sadem podle sousedního areálu Sokola Židenice včetně nové sokolovny (1907–1908, stavitelé Václav Lefner a Josef Novotný, slavnostně otevřena 27. 7. 1908).
  Do parku byl umístěn v roce 1932 pomník s bustou Miroslava Tyrše (po poškození v roce 1990 opraven a v roce 1992 znovu instalován v horní části parku).
  Při úpravě a rozšíření dnešní Gajdošovy ulice na konci 80. let 20. století byla v roce 1989 uvedena do provozu silniční magistrála Gajdošova, jež natrvalo přeťala plochu parku na horní veřejně přístupnou a dolní oplocenou část.


  poznámka

  Park byl pojmenován po Miroslavu Tyršovi (1832-1884), českém historikovi a estetikovi, profesoru dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze, českém národním pracovníkovi a zakladateli tělovýchovného hnutí Sokol.


  prameny, literatura

  objekty

  Miroslav Tyrš
  pomník: Gajdošova 45/01


  události

  23. 3. 1947
  IV. ročník Josefského běhu v Židenicích


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 14. 07. 2016