Tělocvična Sokola Královo Pole v Živnostenském domě –„V kufru“


  historický název

  Tělocvična Sokola Královo Pole v Živnostenském domě –„V kufru“  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-Královo Pole


  zajímavosti

  Přední místnost v Živnostenském domě sloužila jako čítárna a zadní místnost pak jako tělocvična. Potřebné nářadí si obstarali bratři většinou sami. Získali žíněnky, kužely a další vybavení (skříně, zámky i obrazy). Krejcarovou sbírkou pak byly opatřeny hodiny. Hrazdu darovala husovická jednota, bradla byla zakoupena později.


  vznik

  1891


  prameny, literatura

  městská část

  události

  13. 12. 1891
  Založení sokolské jednoty v Králově Poli


  MJ


Aktualizováno: 24. 09. 2018