Vila A. a A. Fleschových


  historický název

  Vila A. a A. Fleschových


  ulice

  Hlinky 27/138


  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  od roku 1890 majiteli parcely manželé Adolf a Adele Fleschovi


  zajímavosti

  Rousínovský rodák Adolf Flesch st. (1813–1879), vyučený koželuh a jirchář, si založil vlastní manufakturu na kožené zboží v roce 1846.
  Po jeho smrti ji vedla jeho manželka Johanna, roz. Lindnerová (1835–?) a poté syn, stavebník pisárecké vily Adolf Flesch ml. (1859–1940). Ten vlastnil také velký nájemný dům v centru Brna a patřil k významným podnikatelům v kožedělném průmyslu, kteří postupně přecházeli z ruční na strojní výrobu. Největší rozkvět firma zažila od 80. let 19. století, kdy začala získávat státní zakázky na výrobu obuvi pro armádu.


  stavební vývoj

  Parkově upravenou fasádu v Pisárkách manželé Fleschovi koupili už v roce 1890, teprve o sedm let později si nechali v její střední části postavit letní sídlo.
  Jednopatrová stavba je symetricky řešena, v ose umístěný rizalit s portikem, balkonem a štítem korunuje valbová střešní nadstavba. Hlavní průčelí je z obou stran sevřeno nakoso postavenými arkýři, podepřenými korintskými polosloupy. Užité dekorativní prvky odkazují na různorodé vlivy, s převažující manýristickou orientací. Štukovou výzdobu doplňují kovové součásti střechy a dřevěná vstupní veranda v pravé části.
  Architekt zůstává zatím anonymní, hypotetické připsání autorství Františkovi Pawlu se opírá o zprávu o jednom jeho brněnském projektu a částečně i o některé detaily, charakteristické pro jeho tvorbu.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Adolf Flesch
  stavebník a majitel Adolf /David Flesch
  majitel


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 03. 08. 2012