Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánská 1/352

Dominikánská 1/352


 • domovní znamení

  U lípy

 • ulice

  Dominikánská 1/352


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  1343
  - Milota de Domo Theutunica 8 mar.
  - Stephanus frater eius 16 mar.
  - Petrus frater eius 5 mar. sine 10

  1347
  - Georgius de Domo Theutunica, 2 mar. sine 10 gr.

  1348
  - Milota de Domo Theutunica, 2 tenrnarios, tenetur 5 1/2 mar., tenetur adhuc mar. et 2 gr., residuum dedit. Et de genero suo defalcandi sunt sibi 18 gr.
  - Petru frater eius tenetur de 1/2 domo taxata 14 mar., et de 1/2 vinea taxata pro 7 mar. et de 1/2 prato in Lautscheins, taxato pro ma., prius 4 losungas.

  1389
  - Petrus Kawder, solvit 1/2 mar.
  - ib. Johannes Suner, tenetur 1/2 mar., solvit 7 lot.
  - ib. Michel de Lauczans, 9 lot., solvit 1/2 mar.
  - ib. Volnhals (?) sutor, solvit 6 gr.
  - ib. Seidil sartor, solvit 1 lot.

  25. 1. 1906
  - Martin Popp (1/2 domu)
  - Matilda Poppová (1/2 domu)

  18. 5. 1928
  - Poppová Hermína, provdaná Haschová (1/2 domu)

  30. 12. 1946
  - Haschová Hermína (1/2 domu)

  INTERCOM, a.s.

 • firmy a instituce

  AMICI Café


 • poznámka

  menší chráněné území
  1348 L/14 - 1806/352(č.p.) - 1867/1


 • vznik

  2. polovina 19. století

 • současný stav

  dům pozdně barokního či raně klasicistního původu s fasádou ze druhé poloviny 19. století


 • stavební vývoj

  Současný vzhled domu je výsledkem „rekonstrukce“, která proběhla v rámci výstavby Obchodní galerie Velký špalíček v letech 2000–2001. Z původní stavby jsou zachovány sklepy a přízemí, i do nich však bylo mnohde necitlivě zasáhnuto.
  V rámci záchranného archeologického výzkumu byly dokumentovány sklepy, přízemí a úroveň korun zdiva ve výši podlah prvního patra (druhé patro a půda byly v době výzkumu již strženy). V substrukci zdiva se podařilo analyzovat relikt středověkého domu ze 14. století, který zahrnoval i sousední parcelu Dominikánská č. 3.
  Stavba prošla přestavbou někdy na přelomu 15./16. století, kdy byla rozdělena na dva domy.
  Další přestavba spojená s výstavbou dvorního podsklepeného traktu následovala v období renesance.
  Poslední velký zásah znamenala dostavba druhého patra v druhé polovině 19. století a celková adaptace domu. Záchranný archeologický výzkum postihl dvorní část parcely. Nepodařilo se dokumentovat žádnou starší stavební aktivitu předcházející výše popsanému vývoji.


 • obrazy

  img2695.jpg img2696.jpg img2697.jpg img2732.jpg img2773.jpg img2774.jpg img2843.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • stavebně historické průzkumy

  1986 Stavebně-historický průzkum objektů umělecko-památkového významu (historické jádra města Brna, pasportizace fondů pro 2. asanační územní plán)
  1983 Brno, historické jádro, stavebně historický průzkum, blok 18


 • autor

  Fl, Los, Alka


Aktualizováno: 26. 12. 2012

Domy č. 1, 3 a 5 v Dominikánské ulici (před rekonstrukcí v roce 1999). Foto - Karel Šabata, MuMB - sbírky, i.č. A 9955/11073.