Nájemný dům K. Čupra


  historický název

  Nájemný dům K. Čupra


  ulice

  Jaselská 16/199


  území

  Brno-Veveří


  zajímavosti

  Stavitel Karel Čupr (1849–1925) byl projektantem řady nájemných domů, situovaných zejména ve čtvrti kolem ulice Veveří. Také jeho dva synové - Karel, absolvent brněnské techniky, a Leopold - se věnovali stavitelství.


  stavební vývoj

  Ve škále pestrých podob brněnského pozdního historismu - mezi bizarními "imperiálními" stavbami, antikizujícími či klasicizujícími budovami nebo mezi různými variacemi na severský manýrismus - představuje Čuprův dům umírněné řešení.
  Základní kompoziční zásadou třípatrové stavby (2+1+2) se stalo hledání harmonie jak z hlediska proporcí, tak také z hlediska kombinace vertikálních a horizontálních principů, mezi soustavou říms a okenních ostění. Výchozím stylové podněty tady projektant našel v manýristicky orientované pozdní renesanci, kterou však transformoval do značně osobitého pojetí.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Karel Čupr
  majitel Karel Čupr
  bydliště Leopold Čupr
  bydliště


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012