Palác F. a S. Hrachových


  historický název

  Palác F. a S. Hrachových


  ulice

  Hlinky 42/106


  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  - Julius a Emil Braunerovi
  - Ferdinand a Sophie Hrachovi (od roku 1899)


  stavební vývoj

  Nemovitost koupili manželé Ferdinand Hrach a Sophie Hrach v roce 1899 od Julia a Emila Braunerových a o dva roky později na ní nechali vystavět podle vlastního Hrachova návrhu svůj předměstský palác. Ten je jednou z posledních historizujících budov, které vznikaly v poslední třetině 19. století při někdejší Pisárecké třídě.
  Jednopatrový, komorní objekt o pěti okenních osách je klasicky členěn do tří horizontálních zón. Dominantu tvoří piano nobile se dvěma arkýři, nad nímž se nachází ještě půdní polopatro a dnes zjednodušená atika. Základní koncepce stavby je neobarokní, ale štukové dekorace - maskarony se stylizovanými listy a větvemi, které prostupují konzolami, parapety, okenními ostěními a pronikají i do interiérů - odkazují už na decentní, avšak nepochybný ohlas rané secesní vlny.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Ferdinand Hrach
  majitel a současně autor návrhu postaveného předměstského paláce Sophie Hrach
  manželka majitele


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 08. 09. 2020