Palác Jalta


  historický název

  Palác Moderna  charakteristika

  Víceúčelový dům, postavený v letech 1928–1929 podle projektu majitele domu Ing. Dr. tech. Jaroslava Polívky (od 30. 12. 1929 v majetku YWCA, tj. Obrodného hnutí československých mladých žen).


  území

  Brno-město


  majitelé

  Objekt Dominikánské náměstí č. 2:
  - Ing. arch. Jaroslav Polívka (1928–1929)
  - Obrodné hnutí mladých žen Čsl. Y.W.C.A. (Young Women´s Christian Association), Praha III. Šeříková 4 (1929–1934)
  - Čs. stát, finanční správa (1934–1953)
  - Čs. stát, Bytový podnik města Brna (1953–1956)
  - Městský národní výbor v Brně, Domovní správa (od roku 1956)
  - Společnost Premiere propertis (Richard Saliba) (od 31. 10. 2016).

  Objekt Dominikánské náměstí č. 3:
  - Ing. arch. Jaroslav Polívka (1928–1929)
  - CONCORDIA Allgemeine Versicherungs-Aktienges., Liberec (1929–1946)
  - DUNAJ CONCORDIA. Životní a pojišťovací akciová společnost (1946–1947)
  - Pražská pojišťovna n.p. (1947)
  - Československá pojišťovna (1948–1953)
  - Čs. stát, Bytový podnik města Brna (1953–1956)
  - Městský národní výbor v Brně, Domovní správa (od roku 1956)
  - Společnost Premiere propertis (Richard Saliba) (od 31. 10. 2016).

  Statutární město Brno
  Kino:
  – licence: (1929) Svaz katolických žen a dívek, licence udělena 5. 11. 1929; 4. 6. 1941 Arthur Feist, licence udělena 1. 3. 1944
  – správce: Štěpánka Steinerová, od října 1930 Otto Schimmerling (nájemce kina), František Kuba; Ferdinand Pernica, Jiří Kozel; od 7. 11. 1939 převzal kino Arthur Feist; od 4. 5. 1951 ve správě Oblastního domu armády v Brně; od roku 1957 ve Správě městských kin v Brně
  – promítač: Augustin Kessner, Bohdan Klement, Oskar Fischl.


  provozovny

  Kino: 1929–1998?:
  - 1977–1998?: Jalta, též Kino mladých
  - 1969–1977: Jalta
  - 1968: Svoboda
  - 1949–1968: Jalta
  - 1929–1949: Moderna, též Kino Moderna (ozvučení kina 25. 10. 1930, film Zpívající město).


  firmy a instituce

  - objekt Dominikánské náměstí č. 2 - dlouho chátral, v letech 2015–2019 proběhla generální rekonstrukce
  - objekt Dominikánské náměstí č. 3 - Magistrát města Brna a jeho odbory, např. zdravotnický a kulturní


  nej...

  Brno: Kino Moderna - první moderní podzemní kino v Brně


  zajímavosti

  Palác Moderna byl postaven podle projektu Ing. Dr. tech. Jaroslava Polívky (*1886 Praha, +1960 Berkeley, USA) jako dvojdílný celek tzv. polyfunkčního domu, zabírající severní stranu Dominikánského náměstí od nároží Panenské k nároží Veselé ulice.
  Dům měl dva suterény, z nichž v jednom byl kinosál biografu Moderna, v druhém restaurační provoz (později Městské jídelny). Přízemím budovy procházela živá obchodní pasáž, 1. a 2. patro mělo kancelářské, obchodní a výstavní místnosti, 3. a 4. patro pak místnosti ubytovací a obytné.
  Palác Jalta, dříve palác Moderna, patřil a patří k významným funkcionalistickým stavbám a řadí se proto plným právem po bok paláce Alfa a paláce Morava, jež vznikaly spolu sním ve stejné době.

  Zástupce nového majitele (Společnost Premiere propertis) Richard Saliba při podpisu smlouvy o koupi paláce Jalta za 101 mil. Kč dne 31. 10. 2016 řekl: „My chceme Jaltu znovu otevřít lidem, aby ožila“. Počítá však, že náklady na takovouto rekonstrukci budou asi 100 milionů korun.


  poznámka

  zahájení provozu kina 27. 9. 1929 filmem Lež Niny Petrovny
  - 11. 2. 1958 – 1. 1. 1963: v kině pravidelná činnost Filmového klubu náročného diváka
  - 5. 10. 1973: přenesen sem program Kina mladých (z kina Art)
  - 2. 8. 1976 – 1. 5. 1977: promítán zde program kina Ponrepo (viz Radost)

  přechodné uzavření kina:
  - 1945 (15. 4. – 2. 6.)
  - 1955–1956 (2. 12. – 1. 6.)
  - 1963
  - 1977 (2. 5. – 13. 10.): zahájen provoz jako Kino mladých


  stavební vývoj

  Kino:
  - 1929: v upraveném interiéru původně plánovaného přednáškového a tanečního sálu pro provoz kina 659 míst (z toho přízemí 483, balkon 176)
  - 1936: odstraněny lóže v přízemí a zvýšen počet míst na 701 (přízemí 530, balkon 171)
  - 1949: počet míst snížen na 661 a v roce 1950 ještě snížen
  - 1944–1945: odstranění škod způsobených bombami leteckého náletu 20. 11. 1944
  - 1945–1946: odstranění válečných škod
  - 1955–1956: velká přestavba interiéru, postaveno pódium pro estrády
  - 1963 (4. 1. – 17. 5.): zahájena větší adaptace kina, výměna sedadel a snížení jejich počtu na 393 (přízemí 324, balkon 69)
  - 1977 (2. 5. – 14. 10.): další větší adaptace kina, výměna sedadel za čalouněná a snížen jejich počet na 250 (přízemí 192, balkon 58), zlepšena akustika, koberce, změna východu.


  prameny, literatura

  události

  5. 6. 2019
  Otevření paláce Jalta po rekonstrukci 27. 9. 1929
  Otevření kina BIO MODERNA


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 10. 06. 2021