Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánské náměstí 2/656, Palác Jalta

Palác Jalta


 • historický název

  Palác Moderna

 • ulice

  Dominikánské náměstí 2/656

 • charakteristika

  Víceúčelový dům, postavený v letech 1928–1929 podle projektu majitele domu Ing. Dr. tech. Jaroslava Polívky (od 30. 12. 1929 v majetku YWCA, tj. Obrodného hnutí československých mladých žen).


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  Objekt Dominikánské náměstí č. 2:
  - Ing. arch. Jaroslav Polívka (1928–1929)
  - Obrodné hnutí mladých žen Čsl. Y.W.C.A. (Young Women´s Christian Association), Praha III. Šeříková 4 (1929–1934)
  - Čs. stát, finanční správa (1934–1953)
  - Čs. stát, Bytový podnik města Brna (1953–1956)
  - Městský národní výbor v Brně, Domovní správa (od roku 1956)
  - Společnost Premiere propertis (Richard Saliba) (od 31. 10. 2016).

  Objekt Dominikánské náměstí č. 3:
  - Ing. arch. Jaroslav Polívka (1928–1929)
  - CONCORDIA Allgemeine Versicherungs-Aktienges., Liberec (1929–1946)
  - DUNAJ CONCORDIA. Životní a pojišťovací akciová společnost (1946–1947)
  - Pražská pojišťovna n.p. (1947)
  - Československá pojišťovna (1948–1953)
  - Čs. stát, Bytový podnik města Brna (1953–1956)
  - Městský národní výbor v Brně, Domovní správa (od roku 1956)
  - Společnost Premiere propertis (Richard Saliba) (od 31. 10. 2016).

  Statutární město Brno
  Kino:
  – licence: (1929) Svaz katolických žen a dívek, licence udělena 5. 11. 1929; 4. 6. 1941 Arthur Feist, licence udělena 1. 3. 1944
  – správce: Štěpánka Steinerová, od října 1930 Otto Schimmerling (nájemce kina), František Kuba; Ferdinand Pernica, Jiří Kozel; od 7. 11. 1939 převzal kino Arthur Feist; od 4. 5. 1951 ve správě Oblastního domu armády v Brně; od roku 1957 ve Správě městských kin v Brně
  – promítač: Augustin Kessner, Bohdan Klement, Oskar Fischl.

 • provozovny

  Kino: 1929–1998(?)
  - 1977–1998(?) Jalta, též Kino mladých
  - 1969 –1977 Jalta
  - 1968 Svoboda
  - 1949–1968 Jalta
  - 1929–1949 Moderna, též Kino Moderna (ozvučení kina 25. 10. 1930, film Zpívající město).

 • firmy a instituce

  - objekt Dominikánské náměstí č. 2 - dlouho chátral, v letech 2015–2019 proběhla generální rekonstrukce
  - objekt Dominikánské náměstí č. 3 - Magistrát města Brna a jeho odbory, např. zdravotnický a kulturní


 • nej...

  Brno: Kino Moderna - první moderní podzemní kino v Brně

 • zajímavosti

  Palác Moderna byl postaven podle projektu Ing. Dr. tech. Jaroslava Polívky (*1886 Praha, +1960 Berkeley, USA) jako dvojdílný celek tzv. polyfunkčního domu, zabírající severní stranu Dominikánského náměstí od nároží Panenské k nároží Veselé ulice.
  Dům měl dva suterény, z nichž v jednom byl kinosál biografu Moderna, v druhém restaurační provoz (později Městské jídelny). Přízemím budovy procházela živá obchodní pasáž, 1. a 2. patro mělo kancelářské, obchodní a výstavní místnosti, 3. a 4. patro pak místnosti ubytovací a obytné.
  Palác Jalta, dříve palác Moderna, patřil a patří k významným funkcionalistickým stavbám a řadí se proto plným právem po bok paláce Alfa a paláce Morava, jež vznikaly spolu sním ve stejné době.

  Zástupce nového majitele (Společnost Premiere propertis) Richard Saliba při podpisu smlouvy o koupi paláce Jalta za 101 mil. Kč dne 31. 10. 2016 řekl: „My chceme Jaltu znovu otevřít lidem, aby ožila“. Počítá však, že náklady na takovouto rekonstrukci budou asi 100 milionů korun.


 • poznámka

  zahájení provozu kina 27. 9. 1929 filmem Lež Niny Petrovny
  - 11. 2. 1958 – 1. 1. 1963: v kině pravidelná činnost Filmového klubu náročného diváka
  - 5. 10. 1973: přenesen sem program Kina mladých (z kina Art)
  - 2. 8. 1976 – 1. 5. 1977: promítán zde program kina Ponrepo (viz Radost)

  přechodné uzavření kina:
  - 1945 (15. 4. – 2. 6.)
  - 1955–1956 (2. 12. – 1. 6.) 
  - 1963
  - 1977 (2. 5. – 13. 10.): zahájen provoz jako Kino mladých


 • stavební vývoj

  Kino:
  - 1929: v upraveném interiéru původně plánovaného přednáškového a tanečního sálu pro provoz kina 659 míst (z toho přízemí 483, balkon 176)
  - 1936: odstraněny lóže v přízemí a zvýšen počet míst na 701 (přízemí 530, balkon 171)
  - 1949: počet míst snížen na 661 a v roce 1950 ještě snížen
  - 1944–1945: odstranění škod způsobených bombami leteckého náletu 20. 11. 1944
  - 1945–1946: odstranění válečných škod
  - 1955–1956: velká přestavba interiéru, postaveno pódium pro estrády
  - 1963 (4. 1. – 17. 5.): zahájena větší adaptace kina, výměna sedadel a snížení jejich počtu na 393 (přízemí 324, balkon 69)
  - 1977 (2. 5. – 14. 10.): další větší adaptace kina, výměna sedadel za čalouněná a snížen jejich počet na 250 (přízemí 192, balkon 58), zlepšena akustika, koberce, změna východu.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 6. 2019
  Otevření paláce Jalta po rekonstrukci 27. 9. 1929
  Otevření kina BIO MODERNA


 • související odkazy

  mapa
  Filmové Brno


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 11. 06. 2019