Semilasso


  historický název

  hostinec U Semilassa


  ulice

  charakteristika

  Semilasso patří mezi historické budovy Králova Pole, jež jsou spjaty s českým kulturním životem v Králově Poli od počátku 20. století, kdy Královo Pole hrálo významnou roli v národnostních poměrech Brna vůbec.


  území

  Brno-Královo Pole


  zajímavosti

  Dnešní budova kulturního a spolkového domu Semilasso stojí v místech starého zájezdního Morgensternova hostince z 1. poloviny 19. století na výpadové silnici směrem na Prahu.
  Patřil původně k panství Schaffgotschů, od roku 1869 se stal i konečnou stanicí koněspřežky, v roce 1884 parní a roku 1900 elektrické tramvaje.
  Dům sloužil spolkovému životu Králova Pole, v zahradě hrávala vojenská hudba, v neděli po sv. Trojici se tam konaly poutě a hostinec byl oblíbeným cílem rodinných výletů.
  Jedním z významných hostů byl i kníže Hermann Pückler-Muskau (1785–1871), voják, světoběžník a spisovatel, který údajně na pozvání majitele panství, hraběte Schaffgotsche, v tomto hostinci dokončil v roce 1836 svůj cestopis "Semilasso v Africe", který měl pět svazků a zachycoval jeho vzpomínky, dojmy a zážitky z cest. Knihy měly velký ohlas a jméno "Semilasso", jež spisovatel užíval také jako svůj pseudonym, přešlo do jména hostince.


  poznámka

  V roce 1904 si budovu Semilassa pronajal Dělnický spolek Králova Pole a nazval ji Dělnickým domem. Po roce 1945 byla budova předána do užívání kulturnímu zařízení Královopolské strojírny, po roce 1948 pak Obvodnímu kulturnímu a vzdělávacímu středisku Brno V a poté KP centru kultury a vzdělávání. Sloužila ke kulturním programům divadelním i hudebním, konaly se tu přednášky i výstavy.
  Dne 17. 6. 1999 byla na nároží budovy odhalena pamětní deska herci Karlu Högerovi (1909–1977), královopolskému rodáku, který zde začínal svou hereckou dráhu.


  stavební vývoj

  Už na přelomu 20. století byla v Semilassu otevřena nová restaurace s velkým sálem a přilehlou zahradou.
  Novou rekonstrukcí původního objektu Semilassa byl vytvořen univerzální prostor pro pořádání kulturních akcí, který obsahuje hlavní sál a přísálí s galerií.
  Dominantu budovy tvoří nárožní prosklený hranol - "věž" dvoupodlažní kavárny (72 míst).
  Realizace: 2003.
  Investor: Město Brno - Městská část Královo Pole.
  Projekt: Miloš Klement, Tomáš Rusín, Petr Todorov, Ivan Wahla - Ateliér RAW, Ateliér Tišnovka.  městská část

  významné osoby

  Hermann Pückler-Muskau
  název budovy Semilasso je pseudonym, který H. Pückler-Muskau užíval Josef Strnad
  v roce 1927 se ujal řízení a dozoru nad přestavbou dělnického domu Semilasso v Králově Poli


  objekty

  K. Höger
  pamětní deska: Palackého třída 126/01


  události

  25. 11. 2016
  Slavnostní akademie Sokola Královo Pole k 125. výročí vzniku jednoty 18. 6. 2012
  Výstava „Po stopách Járy Cimrmana“ 2006
  Demolice budovy starého Semilassa 17. 6. 1999
  Odhalení pamětní desky K. Högera 1951
  Založení Dělnického divadla v Brně-Králově Poli


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 19. 06. 2019