Nájemný dům F. Pawlu


  historický název

  Nájemný dům F. Pawlu


  ulice

  Veveří 14/461


  území

  Brno-Veveří


  zajímavosti

  V domě žil a pracoval v letech 1903–1906 slovenský architekt Dušan Samuel Jurkovič (1868–1947), než se poté přestěhoval do své vily, kterou si na základě vlastního projektu vybudoval v Brně-Žabovřeskách na ulici Jana Nečase č. 2 a kde pak žil až do konce roku 1918.


  stavební vývoj

  Nájemný dům vznikl asi v roce 1903 podle projektu Franze Pawlů v rámci přestavby nejstarší části ulice Veveří na velkoměstskou třídu, spojující centrum Brna s přilehlým okolím.
  Vstupní průčelí je rozděleno 24 okenními otvory na pravidelný rastr, který je doplněn vysokým reliéfem štukové dekorace v podobě padajících rostlinných girland. Tuto zjevnou vertikální tendenci však do jisté míry potlačují dva horizontální prvky - celokovový průběžný balkon, který odděluje piano nobile od zóny soklu, a silně vyložená římsa se dvěma postavami géniů.
  Dům s patrně nejradikálnějším secesním průčelím v Brně je příkladem oslavy mladého obrodného slohu - secese.
  Řešení jeho fasády a použití detailů dekorativní výzdoby opět odkazuje na Wagnerovy domy na vídeňské Linke Wienzeile z let 1898–1899.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Dušan Samuel (Samo) Jurkovič
  v tomto domě žil, než si postavil vlastní vilu František (Franz) Pawlu (Pavlu)
  autor projektu domu


  objekty

  uctění památky oběti okupace - J. Chalupa
  jiná realizace: Veveří 14/01


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 26. 08. 2021