obytný dům


  historický název

  Nájemný dům F. Pawlu


  ulice

  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Nájemný dům z roku 1902, postavený podle návrhu stavitele, stavebníka i majitele v jedné osobě Františka Pawlu, je koncipován jako dvoupatrový neobarokní palác s bohatým, plasticky modelovaným neorokokovým dekorem (2+2+2+2+2). Průčelí jsou rytmizována balkony, korunní římsa přechází do atikové balustrády, kryjící část mansardové střechy.
  Beischlägerova ulice (dnes Antonína Slavíka) vznikla v roce 1896 a o její zástavbu se rovným dílem rozdělili dva nejplodnější brněnští autoři té doby. Zatímco levá uliční fronta, stejně jako přiléhající část ulice U dětské nemocnice (Helfertovy) je dílem F. Pawlu z let 1902–1908, pravou část zastavěl - méně invenčně - František A. Dvořák.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  František (Franz) Pawlu (Pavlu)
  stavitel a současně majitel domu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 20. 01. 2012