Skupina nájemných domů F. A. Dvořáka


  historický název

  Skupina nájemných domů F. A. Dvořáka


  ulice

  Schodová 1-6


  území

  Brno-Černá Pole


  obyvatelé

  v domě číslo 2 bydlel Isidor Nagel (1872–1942), oběť holocaustu


  stavební vývoj

  Nová čtvrť v blízkosti Lužánek byla doménou stavební činnosti stavitele Františka A. Dvořáka, který tady vybudoval v letech 1904–1906 celou (dokonce schodovou) ulici.
  Nad západním okrajem parku směrem k Černým Polím postavil skupinu šesti třípatrových nájemných domů, k parku obrácených dvěma shodnými symetrickými fasádami (2+1+2+1+2), střídmě, klasicky řešených a doplněných pouze dvojicemi portrétních kruhových madeilonů.
  Výpravnější jsou pak hlavní průčelí se vstupy z vlastní Schodové ulice.
  Akcentem celé uliční fronty je ale trojdílný portikus se dvěma užšími a středním širokým průchodem, gradující bohatou sochařskou výzdobou.
  Vnitřní nároží obou domů vymezují dvě stojící postavy, balustráda se ve střední části mění ve figurální skupinu, podpírající erbovní štít.
  Skupina domů byla v roce 1908 doplněna dalším nájemným domem od téhož projektanta (Schodová 14).


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  František Alois Dvořák
  autor celé skupiny nájemních domů Isidor Nagel
  bydlel v domě č. 2  Lk


Aktualizováno: 10. 09. 2013