Hlavní nádraží


  historický název

  Hlavní nádraží Severní dráhy Ferdinandovy a Státní dráhy


  ulice

  Nádražní 1/418


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Původní nádražní budova byla o mnoho menší než je dnes a byla postavena napříč dnešní ulice kolmo ke kolejím. Stála tak na konci kolejí a vlaky od ní mohly odjíždět pouze do směru, odkud přijely. Situace se začala měnit až v roce 1841, kdy 1. 1. 1841 začala stavba nové budovy již podél kolejí podle projektu vídeňského železničního architekta Antona Jünglinga (1798-1888).


  stavební vývoj

  Řízením projektu a stavby tratě z Břeclavi do Brna byl po roce 1836 pověřen Carlo von Ghega. V soutěži na její provedení zvítězili v roce 1837 bratři Kleinové, provoz na této trati Severní dráhy Ferdinandovy byl zahájen 7. července 1839.
  Prostou budovu nádraží, k níž vedl 637 m dlouhý viadukt se 72 oblouky, navrhl Anton Jüngling.
  Další trať, Státní dráha z Brna do Prahy, byla vybudována v letech 1843–1848. I když obě společnosti měly mít nejdříve společné nádraží, nakonec vznikla novostavba dvojnádraží, opět podle Jünglingových plánů. Tvořily ji dva pozdně klasicistní objekty se společným vestibulem. Součástí stavby se stal i další viadukt s kamenným podjezdem od Křenové ulice, 354 m dlouhý, se 40 oblouky. Provoz na této trati byl zahájen 1. ledna 1849.
  Dvojnádraží bylo v souvislosti s dalším budováním železničního uzlu přestavěno v letech 1869–1870 podle návrhu Josefa Arnolda. K dalším úpravám, řízeným Wilhelmem Astem, došlo v letech 1894–1897. Tehdy byl zasypán klasicistní viadukt, podjezd od Křenové doplněn o litinové součásti, postaveno skladiště "Amerika" a první železniční mosty z dusaného betonu.
  Roku 1898 nařídilo ministerstvo železnic přestavbu dvojnádraží, kterou v letech 1903–1904 realizoval stavitel Josef Nebehosteny na základě projektu dvou architektů Státní dráhy - Franze Uhla, který měl na starosti stavební stránku, a Josefa Oehma, který navrhl architektonické řešení.
  Z objektů ze 40. let zůstala prodloužená boční křídla, mezi něž byla vložena nová společná hala se vstupem do podchodu a k nástupištím. Symetrická osová část byla flankována dvěma hodinovými věžemi (pravá byla po 2. světové válce odstraněna). Interiéry i dlouhé členité průčelní fronty sjednotila secesní dekorativní úprava. Litinová zábradlí na terase podle návrhu Otto Wagnera byla vyrobena v roce 1898 v Blansku.
  Funkcionalistická přístavba nádražní pošty od Bohuslava Fuchse byla postavena v letech 1937–1940.  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  autor přestavby dvojnádraží v letech 1869–1870 Bohuslav Fuchs
  autor přístavby nádražní pošty postavené v letech 1937–1940 Josef Nebehosteny
  stavitel, který v letech 1903–1904 vedl přestavbu nádražní budovy


  objekty

  železničáři - oběti osvobozovacích bojů
  pamětní deska: Nádražní 1/01 železničáři - účastníci odboje
  pamětní deska: Nádražní 1/02


  události

  1. 3. 2013
  Výstava v galerii „Myšina“
  místo konání výstavy
  4. 10. 1996
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Hlavního nádraží přes Černovice a Slatinu do Holubic 30. 6. 1995
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Hlavního nádraží přes Chrlice do Vyškova 19. 5. 1967
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic 27. 5. 1962
  Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov
  další události (15)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 19. 03. 2021