park na náměstí 28. října


  historický název

  Hutterův rybník  území

  Brno-Černá Pole


  zajímavosti

  Park na náměstí 28. října vznikl na místě bývalého rybníka v blízkosti Lužánek - jednoho z osmi rybníků na říčce Ponavě - jenž býval nazýván Hutterův rybník (před tím též Magistrátní či Špilberský). Ten byl poté postupně vysušen na konci 80. let 18. století a jeho plochu o rozloze 2 ha obklopily postupně vznikající obytné domy rezidenční čtvrti. Na ploše dna bývalého rybníka pak nacházely útočiště v dřevěných stavbách arény různé společnosti divadelní a cirkusové.
  Hlavní výsadba parku se uskutečnila v letech 1898–1902 vysazením alejí javorů a lip. Mezi těmito alejemi postupně vznikaly travnaté plochy a dětská hřiště, uprostřed parku pak byla fontána s bazénem a sochou dívky.
  V roce 1927 zde byl původně umístěn pomník s bustou Josefa Merhauta od E. Hlavici a J. Mráčka, jenž však byl v roce 1930 přemístěn do nedalekých Lužánek.
  V roce 1960 byl celý park nově upraven, bazének odstraněn a na jeho místě postaveno sousoší Koupající se dívky, zv. též Toaleta či Dívky po koupeli, jež vytvořila sochařka Sylva Lacinová-Jílková a k němuž podstavec navrhl v roce 1966 arch. Lubor Lacina.
  Dne 17. 9. 2014 byl odhalen uprostřed parku památník holokaustu v podobě černé kamenné krychle o hraně 3,14 m (Ludolfovo číslo), stojícího uprostřed mělkého bazénku, který má na dně český, hebrejský a romský nápis se symboly hvězdy a kola a je neustále omýván proudící vodou. Památník je dílem akad. malíře Daniela Václavíka.
  Park poskytuje vlídné a bezpečné prostředí zejména pro maminky s dětmi.  městská část

  objekty

  J. Merhaut
  pomník: Lidická x Lužánky 0/03
  původně umístěn v parku na náměstí 28. října
  památník obětí holocaustu
  pomník: náměstí 28. října 0/01


  události

  13. 5. 2015
  Poškození památníku obětí holocaustu 17. 9. 2014
  Odhalení pomníku obětem židovského a romského holokaustu 3. 7. 1897
  Hostování kontinentálního divadla Eden


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 09. 07. 2019