Sídliště Jundrov


  území

  Brno-Jundrov


  vznik

  výstavba započata v roce 1972


  stavební vývoj

  Sídliště bylo vystavěno v extrémně krátké době v letech 1972–1974 podle projektu Zdeňka Michala. Původní koncept se podařilo poměrně věrně dodržet, a tak v roce 1974 bylo k dispozici 850 bytů pro 2 600 obyvatel s odpovídající občanskou vybaveností.
  Jundrovské sídliště se dělí na dvě části. Jižní část tvoří podélné osmipodlažní deskové domy v Jasanové ulici doplněné o čtyřpodlažní samostatně stojící domy v Sosnové ulici. Na severu je druhá část sídlištního celku tvořena osmipodlažními deskovými domy v Dubové ulici, na než navazuje skupina čtyřpodlažních domů.
  Původní zástavba rodinných domů nebyla v Jundrově vybudováním sídliště nijak zvlášť dotčena nebo dokonce vybourána tak, jako tomu bylo např. při stavbě Vinohrad. Nicméně zásadní dopad měla výstavba panelových domů zejména na panorama Jundrova na pozadí zalesněných kopců. Nevhodně umístěné panelové bloky na vyvýšeném terénu obepínají původní zástavbu jako středověká hradba.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  městská část

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017