Internetová encyklopedie dějin Brna

Sídliště Kohoutovice

Sídliště Kohoutovice


 • území

  Brno-Kohoutovice


 • nej...

  Brno: nejvýše položené sídliště


 • vznik

  výstavba započata v roce 1970


 • stavební vývoj

  Sídliště Kohoutovice se nachází v severozápadní části města Brna a podobně jako Bystrc, nenavazuje souvislou zástavbou na žádnou jinou brněnskou městskou čtvrť. Kolem dokola je obklopeno lesy a svou polohou v nadmořské výšce přes 400 m n. m. je nejvýše položeným sídlištěm v Brně.

  O projektu panelového sídliště Františka Kočího v obci Kohoutovice bylo rozhodnuto v roce 1970 a v tomtéž roce započala i samotná výstavba nové páteřní komunikace stoupající Libušiným údolím. První panelový dům byl postaven ve Vaňhalově ulici v roce 1973, poté výstavba pokračuje v ulici Chalabalova a Prokofjevova. V roce 1976 byl do Kohoutovic zaveden trolejbusový spoj, který dodnes obsluhuje rozsáhlé panelové sídliště, jež postupně vzniklo v ulicích Voříškova, Bellova a Pavlovská. Trolejbusová linka tak byla protažena z konečné v zastávce Voříškova o dalších pět zastávek do smyčky Jírovcova a po roce 2000 došlo dokonce k propojení s trolejbusovou dopravou na Kamenném vrchu.

  Oproti projektu bystrckého sídliště, který se snažil co nejméně pozměnit původní zástavbu rodinných domů, byly Kohoutovice v tomto směru nekompromisní. Panelová zástavba vznikala v těsné blízkosti starousedlíků a k nejradikálnějšímu zásahu do původní obce došlo na začátku 80. let. Původní historický střed obce byl srovnán se zemí a na jeho místě byly postaveny osmipatrové panelové bloky – dnešní ulice Ulička. Kohoutovicím tak chybí přirozené centrum obce. Výstavba 3 571 bytů pro 11 500 obyvatel v panelových domech byla dokončena v plánovaném roce 1981. Samotné urbanistické řešení panelové výstavby do značné míry ovlivňuje velmi členitý reliéf zastavěného území, do kterého bylo velmi obtížné zasadit ucelenou koncepci panelové výstavby. V Kohoutovicích tak můžeme nají čtyři typy panelových domů, které však netvoří ucelený komplex. V Pavlovské ulici se nachází skupina tří osmipatrových deskových domů, v jejich těsné blízkosti čtyřpatrové deskové domy, na které navazuje skupina devíti čtyřpodlažních kostek. Stejně tak v ulicích Voříškova a U Velké ceny můžeme pozorovat mix různých typů panelových domů.

  Občanská vybavenost v Kohoutovicích v počátcích výstavby silně nedostačovala potřebám rychle rostoucího sídliště. Postaveny byly dvě základní školy v ulicích Chalabalova a Pavlovská. Nedostatkem byl zejména počet jeslí a mateřských škol v polovině 80. let a stejně tak jedno zdravotní středisko ve Voříškově ulici kapacitně nestačilo na téměř dvanáctitisícové sídliště.


 • prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce
  "Brněnská sídliště"


 • městská část

  Brno-Kohoutovice


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017