Sídliště Medlánky


  území

  Brno-Medlánky


  stavební vývoj

  V severním cípu města Brna leží sídliště Jabloňová - Medlánky, jedno z nejmenších sídlišť na území města. O vystavění sídliště podle návrhu Bohuslava a Kamila Fuchsových v Medlánkách bylo rozhodnuto v roce 1968, kdy došlo k výstavbě pěti bloků tehdy ještě cihlových domů.
  K samotné panelové výstavbě však došlo až na začátku osmdesátých let. Cihlová zástavba byla doplněna o čtyři další panelové bloky, které s původními bytovými domy tvoří kompaktní celek.
  Sídliště je z urbanistického a architektonického hlediska poměrně zajímavé. Domy tvoří rovnoběžnou síť umístěnou v úhlu 45° k páteřní komunikaci Jabloňová tak, aby docházelo k dostatečnému proslunění bytů, ale aby čela domů neústila do hlavní silnice. Podobné řešení se v Brně nachází jen na sídlišti Černá Pole. Stejně tak je v Medlánkách netradičně řešena výšková členitost domů. Počet podlaží jednotlivých domů kopíruje místní reliéf, tzn. v ulici jsou postaveny do svahu domy tří, šesti až osmipatrové, což vytváří nenásilné splynutí s okolním terénem. Na začátku devadesátých let přibyly šestipodlažní deskové domy v ulici Rybízová, a tak došlo ke kompletnímu vyplnění proluky mezi starou zástavbou Králova Pole a Medlánek. V roce 2001 urbanistický obvod Jabloňová vykázal 2 205 obyvatel v 781 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017